UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria de Sistemes Automàtics i Electrònica Industrial

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  3030303030
Preinscripció  4343244347
Preinscripció vs oferta  143,3%143,3%80%143,3%156,7%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  31133
Homes  2118121414
Total  2419131717
Estudiantat TOTAL Dones  44357
Homes  2536322431
Total  2940352938
EETC  23,225,917,821,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.4451.5551.0651.315-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.4451.5401.0001.270-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  0156535-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  00010-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  49,838,930,445,3-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%98,6%96,7%98,3%95,5%
Taxa de rendiment (%)  100%96,2%92,6%83,6%91,2%
Taxa d'abandonament (%)  ---12,5%15,8%
Taxa de graduació (%)  ---54,2%57,9%
Taxa d'eficicència (%)  -96,4%100%100%98,6%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  -02--
Homes  -310124
Total  -312124
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1410111313
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 22234
No Doctor  33532
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor ---12
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  1----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 73,1%65,8%70%62,2%63,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11,5%18%11,3%15,4%21,8%
No Doctor  11,5%16,2%18,7%18,5%9,4%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor ---3,8%5%
No Doctor  -----
Altres  Doctor -----
No Doctor  3,8%----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  3,8%--3,8%5%
Tram VIU  96,2%100%100%96,2%90,2%
Tram NO VIU  ----4,8%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  38,5%34,2%30%37,8%36,2%
Tram VIU  61,5%56,4%55,8%51,2%56,3%
Tram NO VIU  -9,4%14,2%11%7,4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  4,842,9%3,642,1%3,247,8%439,3%3,765,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  530,8%4,341,9%3,743,2%4,245,9%4,158,6%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----4,325%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----433,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----50%33,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----75%33,3%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament