UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Tipus titulació: Grau
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  200200200200200
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  54%42,5%56,5%51,5%63,5%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  184%173,5%181,5%206,5%242,5%
Nota de tall (assignació juliol)  55555
Via Accés  PAU o assimilats  72,1%68,7%67,4%79,6%60,3%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  22,5%28,7%24,6%18,2%32,2%
PAU amb carrera començada  3,9%2,6%5,8%2,3%3,4%
CFGS o assimilats amb carrera començada  --1,5%-2,9%
Altres vies  1,6%-0,7%-1,2%
Nota Accés 5-6  20,2%17,4%23,2%27,3%9,8%
6-7  21,7%33,9%22,5%21,2%30,5%
7-8  21,7%19,1%20,3%21,2%23%
8-9  20,2%11,3%13,8%13,6%17,8%
>9  16,3%18,3%20,3%16,7%19%
Preferència 1a  90,7%91,3%90,6%83,3%78,2%
2a  8,5%7,8%6,5%11,4%11,5%
3a  -0,9%1,5%3,8%6,3%
4a  0,8%-1,5%1,5%2,3%
5a  ----1,7%
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  59111120
Homes  81616391154
Total  867074102174
Estudiantat TOTAL Dones  77131236
Homes  1057588129246
Total  11282101141282
EETC  79,775,1107,6110-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  4.7824.5066.4566.600-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.3722.9525.0405.010-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.0741.0501.0801.182-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  234408234294-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  10296102114-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  42,743,345,546,8-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  130138119152152
% Aptes FI tp  57,7%45,6%52,9%65,1%40,8%
% Aptes FI tp+1  13,8%19,6%20,2%7,9%-
% No Aptes 1r  10,8%15,9%12,6%11,8%9,2%
% No Aptes FI  9,2%7,2%6,7%0,7%-
Altres (2)  8,5%11,6%7,6%14,5%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3133363431
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 75855
No Doctor  1212121011
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 57935
No Doctor  1116182424
Altres  Doctor -1---
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 44,3%46,2%48,3%46,3%39,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 13,2%10,4%9%8,3%10,7%
No Doctor  30,3%22,3%21,6%18,5%19,6%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 2,7%3,6%6,1%1,3%2,6%
No Doctor  9,5%17%15%25,5%27,9%
Altres  Doctor -0,5%---
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  12,2%21,1%21,1%26,9%30,4%
Tram VIU  83%75,7%72,8%67,3%62,1%
Tram NO VIU  4,8%3,2%6,1%5,8%7,5%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  58,9%59,2%55,7%54,7%60,9%
Tram VIU  26,1%26,8%30,5%32,4%29%
Tram NO VIU  15%14%13,8%12,8%10,1%
 • (*) Dades disponibles properament
 • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
 • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
 • L'oferta de places per la Fase Comuna és la suma de l'oferta de totes aquelles titulacions que en formen part
 • L'estudiantat nou que accedeix al centre (amb independència de la titulació) s'ha computat com estudiantat de la Fase Inicial Comú. Per aquest motiu, és possible que en algun cas el nombre d'estudiantat nou de la Fase Inicial Comú superi el nombre d'estudiantat total.
 • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,430,7%3,336,6%3,330,3%3,527,9%3,226,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,933%3,835,4%3,731,8%3,824,7%3,722,5%

 • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
 • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
 • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
 • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
 • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).