UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de Recursos Energ��tics i Miners

Centre Docent: Escola Polit��cnica Superior d���Enginyeria de Manresa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  -----
Homes  91-1-
Total  91-1-
EETC  30,1-0,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1806-18-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1260-0-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  300-18-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  180-0-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  66-0-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  206-18-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  86,3%99,4%96,3%100%-
Taxa de rendiment (%)  81,5%95%86,7%100%-
Taxa d'abandonament (%)  -39,3%53,6%57,8%64,7%
Taxa de graduació (%)  -39,3%37,1%6%0%
Taxa d'eficicència (%)  94,4%91,5%81,4%78,4%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  34---
Homes  111071-
Total  141471-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 27943-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 8321-
No Doctor  722--
Lectors  Doctor 1----
Associats  Doctor 432--
No Doctor  9531-
Altres  Doctor -----
No Doctor  2----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 45%34,7%22,8%62,5%-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 17,2%12,8%3,5%25%-
No Doctor  19,9%14,7%25,5%--
Lectors  Doctor 0,4%----
Associats  Doctor 3,5%4,4%46%--
No Doctor  12,6%33,4%2,3%12,5%-
Altres  Doctor -----
No Doctor  1,5%----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  17,9%37,8%48,3%12,5%-
Tram VIU  79,7%62,2%51,7%62,5%-
Tram NO VIU  2,3%--25%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  59,6%66,3%77,2%37,5%-
Tram VIU  32,4%30,3%22,8%62,5%-
Tram NO VIU  8%3,4%---
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,646,7%3,642,8%3,735,9%3,642,8%3,638,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,942,9%442,3%4,132,3%3,935,2%3,930,5%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,828,6%----

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,435,7%----
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  60%35,7%----
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  40%35,7%----
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----80%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----80%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----4,2100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----3,2100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).