UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Centre Docent: Escola Polit��cnica Superior d���Enginyeria de Manresa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  4040404040
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  122,5%100%92,5%120%92,5%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  345%387,5%325%412,5%452,5%
Nota de tall (assignació juliol)  5,15,256,16,8
Via Accés  PAU o assimilats  79,2%83,7%91,9%87%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  -7%---
CFGS o assimilats  6,2%4,6%5,4%7,4%-
PAU amb carrera començada  14,6%-2,7%5,6%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  -2,3%---
Altres vies  -2,3%---
Nota Accés 5-6  16,7%16,3%13,5%--
6-7  16,7%11,6%27%18,5%-
7-8  12,5%11,6%18,9%22,2%-
8-9  14,6%16,3%10,8%16,7%-
>9  39,6%44,2%29,7%42,6%-
Preferència 1a  95,8%88,1%97,3%90,7%-
2a  2,1%4,8%-3,7%-
3a  -2,4%-3,7%-
4a  --2,7%--
5a  -2,4%-1,8%-
6a  2,1%2,4%---
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  6236-
Homes  45413648-
Total  51433954-
Estudiantat TOTAL Dones  16161518-
Homes  138139138143-
Total  154155153161-
EETC  135,5133,1130,9136,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  8.1307.9867.8548.205-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  7.5006.9246.6367.095-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  546870984864-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  66138192162-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  18544284-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  52,851,551,351-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  3740514238
% Aptes FI tp  48,6%47,5%41,2%47,6%57,9%
% Aptes FI tp+1  16,2%22,5%13,7%21,4%5,3%
% No Aptes 1r  24,3%15%29,4%9,5%7,9%
% No Aptes FI  2,7%10%3,9%4,8%-
Altres (2)  8,1%5%11,8%16,7%29%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  81,9%84,4%82,2%79,3%78,8%
Taxa de rendiment (%)  78,2%81,8%77%73,6%75,3%
Taxa d'abandonament (%)  37,8%22,7%27,8%27,8%33,3%
Taxa de graduació (%)  56,8%45,4%55,6%50%48,5%
Taxa d'eficicència (%)  97,7%95,4%95,2%92,9%94,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  41123
Homes  1618211524
Total  2019221727
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2216131715
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 87443
No Doctor  53333
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 23233
No Doctor  65495
Altres  Doctor -1-1-
No Doctor  1----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 52,9%52,5%60%53,8%63,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 16,5%22,5%15,7%15,2%12%
No Doctor  15,8%3,9%3,8%1,7%4,1%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 3%7,8%6,5%6,4%6,4%
No Doctor  10,5%13,1%14,1%22,6%14,4%
Altres  Doctor -0,3%-0,2%-
No Doctor  1,3%----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  14,8%21,1%20,6%26,8%22,7%
Tram VIU  83,2%77,8%77,6%70,4%76,5%
Tram NO VIU  2%1,2%1,8%2,8%0,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  48,4%41,4%33,5%41,2%33,1%
Tram VIU  43,7%56,1%57,8%50,8%56%
Tram NO VIU  7,8%2,5%8,7%8,1%11%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,752%3,746,9%3,743,9%3,748,5%3,640,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  446,8%446,5%439,4%443,8%3,935,4%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  310,5%3,931,8%4,335,3%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,5100%4,8100%4,8100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,821,1%4,631,8%4,647,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%21,1%71,4%31,8%87,5%47,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%21,1%100%31,8%87,5%47,1%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).