UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de Sistemes TIC

Centre Docent: Escola Polit��cnica Superior d���Enginyeria de Manresa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  4040404040
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  122,5%100%92,5%120%92,5%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  345%387,5%325%412,5%452,5%
Nota de tall (assignació juliol)  5,15,256,16,8
Via Accés  PAU o assimilats  79,2%83,7%91,9%87%80%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -7%---
CFGS o assimilats  6,2%4,6%5,4%7,4%12,5%
PAU amb carrera començada  14,6%-2,7%5,6%2,5%
CFGS o assimilats amb carrera començada  -2,3%--2,5%
Altres vies  -2,3%--2,5%
Nota Accés 5-6  16,7%16,3%13,5%--
6-7  16,7%11,6%27%18,5%17,5%
7-8  12,5%11,6%18,9%22,2%30%
8-9  14,6%16,3%10,8%16,7%25%
>9  39,6%44,2%29,7%42,6%27,5%
Preferència 1a  95,8%88,1%97,3%90,7%90%
2a  2,1%4,8%-3,7%2,5%
3a  -2,4%-3,7%-
4a  --2,7%-2,5%
5a  -2,4%-1,8%5%
6a  2,1%2,4%---
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  62362
Homes  4541364838
Total  5143395440
Estudiantat TOTAL Dones  1616151814
Homes  138139138143126
Total  154155153161140
EETC  135,5133,1130,9137-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  8.1307.9867.8548.217-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  7.5006.9246.6367.107-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  546870984864-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  66138192162-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  18544284-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  52,851,551,351-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  4051423852
% Aptes FI tp  47,5%41,2%47,6%55,3%46,2%
% Aptes FI tp+1  22,5%13,7%21,4%13,2%-
% No Aptes 1r  15%29,4%9,5%23,7%28,8%
% No Aptes FI  10%3,9%4,8%--
Altres (2)  5%11,8%16,7%7,9%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  84,4%82,2%79,3%79,1%75,2%
Taxa de rendiment (%)  81,8%77%73,6%75,6%71%
Taxa d'abandonament (%)  22,7%27,8%27,8%33,3%30,6%
Taxa de graduació (%)  45,4%55,6%50%48,5%52,8%
Taxa d'eficicència (%)  95,4%95,2%92,9%94,6%89,4%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  11233
Homes  1821152415
Total  1922172718
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1613171514
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 74433
No Doctor  33332
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 32336
No Doctor  54955
Altres  Doctor 1-1--
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 52,5%60%53,8%63,1%51,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 22,5%15,7%15,2%12%13,1%
No Doctor  3,9%3,8%1,7%4,1%1,2%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 7,8%6,5%6,4%6,4%19,4%
No Doctor  13,1%14,1%22,6%14,4%14,8%
Altres  Doctor 0,3%-0,2%--
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  21,1%20,6%26,8%22,7%38,4%
Tram VIU  77,8%77,6%70,4%76,5%61,6%
Tram NO VIU  1,2%1,8%2,8%0,8%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  41,4%33,5%41,2%33,1%43,2%
Tram VIU  56,1%57,8%50,8%56%47,9%
Tram NO VIU  2,5%8,7%8,1%11%8,9%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,746,9%3,743,9%3,748,5%3,640,1%3,744%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  446,5%439,4%443,8%3,935,4%3,933,8%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,931,8%4,335,3%3,312%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,8100%4,8100%4,7100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,631,8%4,647,1%316%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  71,4%31,8%87,5%47,1%75%16%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%31,8%87,5%47,1%75%16%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----81,8%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----54,5%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----6100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).