UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Mec��nica

Centre Docent: Escola Polit��cnica Superior d���Enginyeria de Manresa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Estudiantat TOTAL Dones  1421211815
Homes  205208231198180
Total  219229252216195
EETC  172,3185,5187,8181,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  10.34011.13211.26510.866-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  9.1229.8009.8979.726-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  8941.038966828-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  216168222186-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  108126180126-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  47,248,649,250,3-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  87,1%89,2%89%88,3%90,2%
Taxa de rendiment (%)  82,6%84,1%84,3%84,7%87,3%
Taxa d'abandonament (%)  34,7%30,1%31,4%41,6%46,3%
Taxa de graduació (%)  41,1%37%55,1%47,8%49%
Taxa d'eficicència (%)  87,7%88%86,7%87,2%91%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  53135
Homes  4339482933
Total  4842493238
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3126242320
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 98855
No Doctor  89655
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 47669
No Doctor  1617212629
Altres  Doctor -----
No Doctor  2----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 42,7%38,4%40,5%40,9%31,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 17,7%18%16,2%8,6%7,6%
No Doctor  18,8%18,6%12,2%11,2%11,4%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 3,5%6,4%8,1%4,8%10,6%
No Doctor  16,8%18,5%23%34,4%38,5%
Altres  Doctor -----
No Doctor  0,5%----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  20,8%24,9%31,1%37,2%46,8%
Tram VIU  70,5%69,6%68,7%51,3%45,6%
Tram NO VIU  8,6%5,4%0,2%11,4%7,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  65%64%60,9%61%69,6%
Tram VIU  29,1%34,4%35,5%31,3%23,7%
Tram NO VIU  6%1,6%3,6%7,7%6,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,644,9%3,741,3%3,644,9%3,640,6%3,741,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,943,3%439,6%3,939,9%3,935,9%3,834,6%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  4,126,5%3,431,2%4,414,3%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,3100%5100%5100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,226,5%4,531,2%4,414,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  84,6%26,5%70%31,2%80%14,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  84,6%26,5%80%31,2%60%14,3%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  4,882,4%5,286,7%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  76,5%100%86,7%100%90,9%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  64,7%100%80%100%50%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,9100%4,7100%5100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,4100%3,8100%4,3100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).