UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Fase Inicial Comú (Pla 2016)

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2016-2017
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  140140140--
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  67,1%53,6%52,9%--
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  260%262,9%272,1%--
Nota de tall (assignació juliol)  555--
Via Accés  PAU o assimilats  69,9%81,3%66,9%--
Llicenciats, diplomats o assimilats  0,8%0,8%0,8%--
CFGS o assimilats  24,1%11,9%26%--
PAU amb carrera començada  1,5%4,5%4,7%--
CFGS o assimilats amb carrera començada  2,3%0,8%1,6%--
Altres vies  1,5%0,8%---
Nota Accés 5-6  18%25,4%26,8%--
6-7  26,3%23,1%28,4%--
7-8  24,8%17,9%19,7%--
8-9  12,8%12,7%10,2%--
>9  18%20,9%15%--
Preferència 1a  82,7%79,7%84,9%--
2a  13,5%14,3%10,3%--
3a  3%2,3%3,2%--
4a  0,8%3,8%0,8%--
5a  --0,8%--
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  8511--
Homes  533682--
Total  614193--
Estudiantat TOTAL Dones  1081252
Homes  56511003819
Total  66591124321
EETC  54,578,481,823,88,6
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.2704.7044.9081.428516
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.4483.4023.252630360
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  6421.0141.26036660
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  13820425822848
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  428413820448
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  42,548,543,838,624,6
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  8593129130134
% Aptes FI tp  47,1%67,7%54,3%67,7%29,8%
% Aptes FI tp+1  30,6%14%20,9%10,8%23,1%
% No Aptes 1r  8,2%9,7%12,4%6,9%35,8%
% No Aptes FI  8,2%7,5%1,6%-5,2%
Altres (2)  5,9%1,1%10,8%14,6%6%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1822181215
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 52131
No Doctor  33322
Lectors  Doctor ----3
Associats  Doctor 54698
No Doctor  1319192417
Altres  Doctor -----
No Doctor  ----1
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 46%47,9%40%30,8%39,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 12,2%2,6%1,5%8,6%0,4%
No Doctor  11%13,1%11,9%6,7%7,7%
Lectors  Doctor ----4,9%
Associats  Doctor 12%5,7%11,9%12,8%9,6%
No Doctor  18,8%30,8%34,7%41,1%37,4%
Altres  Doctor -----
No Doctor  ----0,6%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  30,8%34,8%44,7%52,2%48%
Tram VIU  69,2%55,6%48,9%46,1%47,5%
Tram NO VIU  -9,7%6,4%1,7%4,5%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  56,2%55%62,3%69,2%65,2%
Tram VIU  39,6%35,6%28,1%16,6%19,4%
Tram NO VIU  4,1%9,4%9,7%14,2%15,3%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: A partir del curs 20-21, aquesta distribució inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial. En canvi, no inclou l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,740%3,544,1%3,539,2%3,843,2%3,536,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  437,6%3,838,3%3,834%3,933,3%3,830,7%

  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).