UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Gestió de l'Edificació

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  3030303030
Preinscripció  10496727860
Preinscripció vs oferta  346,7%320%240%260%200%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  129111016
Homes  1116121824
Total  2325232840
Estudiantat TOTAL Dones  2323212227
Homes  3129283141
Total  5452495368
EETC  36,13734,838,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.1652.2202.0852.300-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.1452.1752.0602.275-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  20452525-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  40,142,742,643,4-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98,5%99,5%99,1%98,8%99,6%
Taxa de rendiment (%)  97,7%97,5%94,4%96,6%98,3%
Taxa d'abandonament (%)  -11,1%9,1%0%8%
Taxa de graduació (%)  -77,8%81,8%95,6%88%
Taxa d'eficicència (%)  100%99,6%100%98,8%98,8%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  7911911
Homes  61991312
Total  1328202223
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 78588
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 12111
No Doctor  22211
Lectors  Doctor ----1
Associats  Doctor 55775
No Doctor  689910
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 31%28,3%26,6%34,5%36,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 3,1%9,1%5,2%6,4%6,1%
No Doctor  9,9%7,3%6,8%3,3%2,1%
Lectors  Doctor ----3%
Associats  Doctor 33,4%31,6%36,5%31%24,8%
No Doctor  22,7%23,8%24,9%24,7%27,4%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  66,7%55,3%61,4%55,7%55,2%
Tram VIU  33,3%44,7%38,6%44,3%44,8%
Tram NO VIU  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  78,5%80,6%90,2%70,5%70,3%
Tram VIU  21,5%19,4%9,8%26,7%29,7%
Tram NO VIU  ---2,8%-
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,844,5%3,761,7%3,857,4%4,169,4%4,234,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  446,1%4,158,1%4,347,9%4,263,6%4,426,2%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  318,5%2,945%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,529,6%3,255%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%29,6%36,4%55%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%29,6%45,5%55%--
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).