UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Construcció Avançada en l'Edificació (Pla 2014)

Centre Docent: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  3030303030
Preinscripció  8671665336
Preinscripció vs oferta  286,7%236,7%220%176,7%120%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  8129107
Homes  131615720
Total  2128241727
Estudiantat TOTAL Dones  2421211816
Homes  3729312428
Total  6150524244
EETC  40,337,937,828,2-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.4152.2752.2701.691-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.4152.2552.2701.686-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  02005-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  39,645,543,740,3-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  99,8%97,9%100%99,5%99,7%
Taxa de rendiment (%)  97,5%94,4%98%95,8%96,2%
Taxa d'abandonament (%)  0%0%2,6%4,8%0%
Taxa de graduació (%)  100%78,6%84,2%81%82,1%
Taxa d'eficicència (%)  99,5%99,8%97,7%98,8%99,2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  9169108
Homes  1217101214
Total  2133192222
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2120242018
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 12121
No Doctor  32223
Lectors  Doctor -1--1
Associats  Doctor 37667
No Doctor  67657
Altres  Doctor 12-2-
No Doctor  ---1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 72,9%70,4%80,6%70,7%66,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 4,9%4,5%3,5%5,4%0,3%
No Doctor  3,6%4%2,9%3,3%6,8%
Lectors  Doctor -0,5%--0,2%
Associats  Doctor 7%10%6,4%13,4%9,6%
No Doctor  6,2%9,5%6,6%6%15,7%
Altres  Doctor 5,4%1,2%-0,8%-
No Doctor  ---0,5%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  18,6%21,2%13%20,7%29,6%
Tram VIU  76,7%75,8%86,6%74,6%70,4%
Tram NO VIU  4,7%3%0,3%4,7%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  38,2%38,1%21,7%30,8%37,1%
Tram VIU  54,7%60,2%76%66,4%62,9%
Tram NO VIU  7,1%1,7%2,2%2,8%-
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,953,4%464,6%4,364,9%468,8%4,262%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,450,9%4,460,6%4,558,5%4,163,1%4,652,9%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,321,2%3,226,3%423,8%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,824,2%4,226,3%4,228,6%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  12,5%24,2%60%26,3%83,3%28,6%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  87,5%24,2%100%26,3%83,3%28,6%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----25%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,5100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4,3100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).