UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria d'Aeronavegació

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Estudiantat TOTAL Dones  1342--
Homes  401773-
Total  532193-
EETC  26,96,62,71,2-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.61539316272-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.322,590420-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  126226,52448-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  36727224-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  130,54,5240-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  30,518,71824-
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  93,5%87,7%97,1%96,2%100%
Taxa de rendiment (%)  88,7%75,1%51,9%92,6%66,7%
Taxa d'abandonament (%)  15,8%45,1%---
Taxa de graduació (%)  61%38,2%---
Taxa d'eficicència (%)  90,4%86,7%75,2%76,3%79,8%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  231011-
Homes  4027962
Total  63371072
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 524130125
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 3311-
No Doctor  431--
Lectors  Doctor 212--
Associats  Doctor 622--
No Doctor  1181021
Altres  Doctor 442--
No Doctor  2221-
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 60,5%55,6%50%82,4%83,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,9%7,5%3,3%15%-
No Doctor  9,5%12,7%10%--
Lectors  Doctor 1,7%1,9%6,2%--
Associats  Doctor 3,3%1,1%2,7%--
No Doctor  15,6%13,6%26,1%1,4%16,7%
Altres  Doctor 3,1%7,2%1,3%--
No Doctor  0,4%0,5%0,5%1,1%-
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  23,9%24,1%38,2%2,5%16,7%
Tram VIU  74,5%68,4%61,8%97,5%83,3%
Tram NO VIU  1,7%7,5%---
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  46,5%51,2%49,8%17,5%16,7%
Tram VIU  47,7%39,6%48,7%35,8%66,7%
Tram NO VIU  5,8%9,2%1,5%46,7%16,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: A partir del curs 20-21, aquesta distribució inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial. En canvi, no inclou l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,344,3%3,436,7%3,438,8%3,431,1%3,536,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,744,5%3,936,3%3,733,1%3,628,7%3,630,7%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,440%----

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,5100%----

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,540%----
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  42,9%40%----
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  64,3%40%----
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  70%100%87,5%100%93,5%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  47,1%100%54,2%100%51,6%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,1100%4,8100%5,2100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,9100%3,7100%4,6100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).