UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació ( MASTEAM )

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  3030303535
Preinscripció  5357483314
Preinscripció vs oferta  176,7%190%160%94,3%40%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  3351-
Homes  20192474
Total  23222984
Estudiantat TOTAL Dones  53781
Homes  3835392512
Total  4338463313
EETC  25,919,625,112,7-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.5511.1731.503762-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.4911.0951.485723-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  48721218-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  60015-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  6666-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  36,130,932,723,1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96,2%95,7%93,9%97,1%97,9%
Taxa de rendiment (%)  93,4%90,5%90,8%93,6%92,5%
Taxa d'abandonament (%)  15,4%0%0%18,2%17,2%
Taxa de graduació (%)  50%66,7%73,9%68,2%55,2%
Taxa d'eficicència (%)  99,4%97,4%92%93,9%91,4%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  34--5
Homes  1718161711
Total  2022161716
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2230282324
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -1-1-
No Doctor  1--1-
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -1122
No Doctor  ---11
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 99,7%95,3%91,9%83,6%86%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -0,4%-1%-
No Doctor  0,3%--0,7%-
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -4,3%8,1%12,6%12%
No Doctor  ---2%2%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -4,3%8,1%14,6%14%
Tram VIU  94,7%83,2%91,9%80,8%75,9%
Tram NO VIU  5,3%12,5%-4,6%10%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  22%26,3%27%33,6%35,4%
Tram VIU  70,9%67,2%68,9%61,5%58,6%
Tram NO VIU  7,1%6,5%4%5%6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,952%3,851%447%3,942,7%3,731,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,352%4,249,6%4,445,2%4,341,3%429,2%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,818,2%3,825%431,2%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  427,3%3,837,5%4,837,5%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  83,3%27,3%66,7%37,5%100%37,5%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%27,3%66,7%37,5%66,7%37,5%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).