UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Aplicacions i Gestió de l'Enginyeria de Telecomunicació ( MASTEAM )

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  -30303030
Preinscripció  -59495357
Preinscripció vs oferta  -196,7%163,3%176,7%190%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -3433
Homes  -23202019
Total  -26242322
Estudiantat TOTAL Dones  -3653
Homes  -23383835
Total  -26444338
EETC  -18,222,925,919,5
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  -1.090,51.3711.5511.167
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  -1.066,51.3381.4911.089
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  -24304872
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  -0360
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  -0066
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  -41,931,236,130,7
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  --95,1%96,2%95,7%
Taxa de rendiment (%)  --87,4%93,4%90,5%
Taxa d'abandonament (%)  ---15,4%0%
Taxa de graduació (%)  ---50%64%
Taxa d'eficicència (%)  --100%99,4%97,4%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  --134
Homes  --21718
Total  --32022
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --172229
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --3-1
No Doctor  --11-
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor ----1
No Doctor  -----
Altres  Doctor --2-1
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor --86,9%99,7%94,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --6,6%-0,4%
No Doctor  --0,2%0,3%-
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor ----4,3%
No Doctor  -----
Altres  Doctor --6,3%-0,8%
No Doctor  -----
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  --3,1%-4,3%
Tram VIU  --93,7%94,7%83,2%
Tram NO VIU  --3,1%5,3%12,5%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  --26,3%22%26,3%
Tram VIU  --70,2%70,9%67,2%
Tram NO VIU  --3,5%7,1%6,5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ----3,643,4%3,952%3,851%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ----4,240,3%4,352%4,249,6%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----3,510%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----4,320%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----50%20%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%20%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament