UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Ciència i tecnologia aeroespacials (Pla 2015)

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  30303030-
Preinscripció  36363316-
Preinscripció vs oferta  120%120%110%53,3%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  3221-
Homes  101066-
Total  131287-
Estudiantat TOTAL Dones  55543
Homes  322318137
Total  3728231710
EETC  2517,213,412,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.5001.030805740-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.425970755725-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  75604010-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  00100-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0005-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  40,536,83543,5-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  95,6%97,5%96,4%95,6%97,3%
Taxa de rendiment (%)  92,4%90,3%90,8%95,6%97,3%
Taxa d'abandonament (%)  -36,4%16%7,7%8,3%
Taxa de graduació (%)  -45,4%76%69,2%83,3%
Taxa d'eficicència (%)  100%96,9%93,4%95,5%97,7%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  22121
Homes  3179116
Total  51910137
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1817212121
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11211
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 2-11-
Associats  Doctor 1---1
No Doctor  -----
Altres  Doctor 11323
No Doctor  --2--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 86,6%86,8%77,1%82,9%78,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 7%11,5%15%12%11,4%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 3,6%-4,2%3,8%-
Associats  Doctor 2,1%---6%
No Doctor  -----
Altres  Doctor 0,7%1,7%1,8%1,3%3,8%
No Doctor  --1,8%--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  8,6%1,7%7,9%11,5%16,7%
Tram VIU  91,4%98,3%89%88,6%77,1%
Tram NO VIU  --3,2%-6,2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  16,3%13,2%20,5%23,2%24,5%
Tram VIU  73,2%86,8%77,7%76,8%75,5%
Tram NO VIU  10,6%-1,9%--
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,746,9%3,544,6%3,135,8%3,939,4%3,913,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,837,6%3,939%3,431,1%4,522%4,213,7%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,317,6%4,344,4%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4100%----

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,141,2%244,4%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  42,9%41,2%0%44,4%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  57,1%41,2%0%44,4%--
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).