UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Ciència i tecnologia aeroespacials (Pla 2015)

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  30303030-
Preinscripció  36363316-
Preinscripció vs oferta  120%120%110%53,3%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  3221-
Homes  101066-
Total  131287-
Estudiantat TOTAL Dones  5554-
Homes  32231813-
Total  37282317-
EETC  2517,213,412,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.5001.030805740-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.425970755725-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  75604010-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  00100-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0005-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  40,536,83543,5-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  97,6%95,6%97,5%96,4%95,6%
Taxa de rendiment (%)  97%92,4%90,3%90,8%95,6%
Taxa d'abandonament (%)  --36,4%16%7,7%
Taxa de graduació (%)  --45,4%76%69,2%
Taxa d'eficicència (%)  -100%96,9%93,4%95,5%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -2212
Homes  -317911
Total  -5191013
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1618172121
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11121
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 12-11
Associats  Doctor 11---
No Doctor  -----
Altres  Doctor 11132
No Doctor  ---2-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 82,4%86,6%86,8%77,1%82,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 7,7%7%11,5%15%12%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 7,7%3,6%-4,2%3,8%
Associats  Doctor 1,5%2,1%---
No Doctor  -----
Altres  Doctor 0,7%0,7%1,7%1,8%1,3%
No Doctor  ---1,8%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  13%8,6%1,7%7,9%11,5%
Tram VIU  77,3%91,4%98,3%89%88,6%
Tram NO VIU  9,6%--3,2%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  20,8%16,3%13,2%20,5%23,2%
Tram VIU  79,2%73,2%86,8%77,7%76,8%
Tram NO VIU  -10,6%-1,9%-
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,631%3,746,9%3,544,6%3,135,8%3,939,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,928%3,837,6%3,939%3,431,1%4,522%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  --3,317,6%4,344,4%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --4100%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  --3,141,2%244,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  --42,9%41,2%0%44,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  --57,1%41,2%0%44,4%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).