UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Ciència i Tecnologia Aeroespacial

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2007-2008
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  25----
Preinscripció  43----
Preinscripció vs oferta  172%----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  0----
Homes  8----
Total  8----
Estudiantat TOTAL Dones  522--
Homes  2781--
Total  32103--
EETC  14,83,31,2--
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.00020070--
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  90018065--
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  80150--
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  2055--
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  000--
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  31,22023,3--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96,6%95,3%92,9%100%-
Taxa de rendiment (%)  81,9%81%92,9%100%-
Taxa d'abandonament (%)  13,3%-5,3%33,3%-
Taxa de graduació (%)  46,7%-84,2%33,3%-
Taxa d'eficicència (%)  96,4%98,4%93,9%94,7%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  3211-
Homes  141151-
Total  171362-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 192118913
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 242-1
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 32---
Associats  Doctor -----
No Doctor  --1--
Altres  Doctor 15533
No Doctor  -1-11
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 81,2%69,9%66,5%67,2%87,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 8,2%12,2%11,8%-4,8%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 8,7%5,8%---
Associats  Doctor -----
No Doctor  --1,6%--
Altres  Doctor 1,8%11,2%20,1%20,1%6,2%
No Doctor  -0,8%-12,7%1,2%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  3,3%6,5%5,5%29%3,9%
Tram VIU  96,7%92%84,7%67,2%96,1%
Tram NO VIU  -1,6%9,8%3,8%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  16,6%25,6%16,9%32,2%8,7%
Tram VIU  83,4%71,4%82,3%50,6%91,3%
Tram NO VIU  -3,1%0,9%17,2%-
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,917,8%--3,631%3,746,9%3,544,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,214,8%--3,928%3,837,6%3,939%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --71,4%100%100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --28,6%100%28,6%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --4,3100%5,3100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --3,1100%4100%
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament