UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria i Gestió de les Telecomunicacions (MASTEAM)

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2006-2007
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  20----
Preinscripció  31----
Preinscripció vs oferta  155%----
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  1----
Homes  5----
Total  6----
Estudiantat TOTAL Dones  7351-
Homes  3315173-
Total  4018224-
EETC  164,76,31,2-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.069284,537572-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  970266,523136-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  841810836-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  00360-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  15000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  26,715,816,318-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98%94,1%98,7%100%100%
Taxa de rendiment (%)  87,3%89,9%95%95,2%100%
Taxa d'abandonament (%)  2,2%5,9%16,1%28,6%-
Taxa de graduació (%)  80%73,5%67,7%28,6%-
Taxa d'eficicència (%)  93,4%94,3%96,3%90,6%83%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  13351
Homes  31159143
Total  321812194
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1513121010
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -2411
No Doctor  -1-12
Lectors  Doctor 11---
Associats  Doctor 1----
No Doctor  1-1-1
Altres  Doctor -1-1-
No Doctor  --1--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 93,8%80,8%71%83,7%83%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -9,3%19,8%6,5%5,7%
No Doctor  -2,1%-6,5%5,7%
Lectors  Doctor 3,4%3,1%---
Associats  Doctor 1,1%----
No Doctor  1,7%-4,6%-5,7%
Altres  Doctor -4,7%-3,3%-
No Doctor  --4,6%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  2,8%4,7%9,2%-5,7%
Tram VIU  81,8%83,4%73,2%74,9%77,4%
Tram NO VIU  15,3%12%17,6%25,1%17%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  18,2%35,7%15,3%13%39,6%
Tram VIU  56,2%49,2%62,6%52,1%40,6%
Tram NO VIU  25,6%15,1%22,2%34,8%19,8%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,837,4%4,516%4,850%----
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,133,6%4,240%4,943,8%----

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----4,716,7%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----4,338,9%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----85,7%38,9%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----85,7%38,9%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --95,2%100%97,1%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --14,3%100%11,8%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --5,4100%5100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --5,3100%5,2100%
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament