UPC    Acreditació de les titulacions
Doble grau en Enginyeria de sistemes aeroespacials / Enginyeria de sistemes de telecomunicació - Enginyeria telemàtica (agrupació de simultaneïtat)

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 367,5

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  4040404040
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  150%127,5%165%140%140%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  737,5%612,5%645%672,5%742,5%
Nota de tall (assignació juliol)  8,310,41111,111,4
Via Accés  PAU o assimilats  97,8%97,9%100%97,6%100%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  2,2%--2,4%-
PAU amb carrera començada  -----
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -2,1%---
Nota Accés 5-6  -----
6-7  -2,1%---
7-8  -----
8-9  8,9%----
>9  91,1%97,9%100%100%100%
Preferència 1a  84,4%85,4%100%90,5%90,2%
2a  -4,2%-7,1%2,4%
3a  11,1%4,2%-2,4%2,4%
4a  2,2%2,1%--2,4%
5a  2,2%4,2%--2,4%
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  91212119
Homes  3838313532
Total  4750434641
Estudiantat TOTAL Dones  1719231427
Homes  6460554579
Total  81797859106
EETC  87,4100,112466,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  5.2446.007,57.4384.005-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  4.6325.155,56.578,53.517,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  510757,5658,5426-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  9070,514755,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  1224546-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  64,766,868,267,9-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  4046494343
% Aptes FI tp  67,5%69,6%71,4%79,1%32,6%
% Aptes FI tp+1  15%15,2%12,2%4,6%-
% No Aptes 1r  2,5%4,4%2%-2,3%
% No Aptes FI  5%2,2%6,1%--
Altres (2)  10%8,7%8,2%16,3%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3855605956
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 22444
No Doctor  23333
Lectors  Doctor -2133
Associats  Doctor 48898
No Doctor  1021212522
Altres  Doctor 25532
No Doctor  12521
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 56,7%58,1%63,8%60,5%57,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,3%2,1%2,7%2,9%3,2%
No Doctor  14,1%8,1%5,9%6%5,9%
Lectors  Doctor -2,5%2,4%4,2%2,8%
Associats  Doctor 4,5%6,6%5%4,1%5,4%
No Doctor  17,2%18,6%14,7%18,6%19,2%
Altres  Doctor 3,2%3,4%4%3,2%4,8%
No Doctor  1,9%0,7%1,6%0,5%0,5%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  24,6%31,1%27,6%30,9%33,3%
Tram VIU  74,2%68,9%69,1%69,1%66%
Tram NO VIU  1,2%-3,4%-0,7%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  44,3%45%37,3%40,2%41,8%
Tram VIU  47%47,7%53,9%53,5%47,6%
Tram NO VIU  8,8%7,3%8,9%6,3%10,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,448%3,348,6%3,438,4%3,338,7%3,225,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,745,4%3,746,7%3,937,1%3,631,6%3,522,1%

  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).