UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de Materials

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  4040404040
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  90%95%85%67,5%42,5%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  617,5%640%742,5%700%752,5%
Nota de tall (assignació juliol)  55555,8
Via Accés  PAU o assimilats  69,2%73%83,3%75%75,6%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  15,4%13,5%4,8%4,6%17,1%
PAU amb carrera començada  15,4%10,8%9,5%20,4%7,3%
CFGS o assimilats amb carrera començada  -2,7%---
Altres vies  --2,4%--
Nota Accés 5-6  7,7%13,5%11,9%34,1%7,3%
6-7  30,8%40,5%19%20,4%43,9%
7-8  25,6%10,8%11,9%13,6%22%
8-9  12,8%10,8%19%4,6%7,3%
>9  23,1%24,3%35,7%27,3%19,5%
Preferència 1a  84,6%86,5%82,9%84,1%82,9%
2a  10,3%8,1%12,2%4,6%4,9%
3a  -2,7%-4,6%2,4%
4a  ---6,8%9,8%
5a  2,6%2,7%---
6a  2,6%----
7a  --2,4%--
8a  --2,4%--
Estudiantat NOU Dones  81091312
Homes  3530383534
Total  4340474846
Estudiantat TOTAL Dones  3230293440
Homes  97103115117109
Total  129133144151149
EETC  111,8111,5119,6124,6-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  6.7056.6877.1737.473-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  5.5175.2055.8296.231-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  9181.128900972-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  210246276174-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  6010816896-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5250,349,849,5-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  3037354443
% Aptes FI tp  16,7%21,6%17,1%40,9%20,9%
% Aptes FI tp+1  50%32,4%28,6%22,7%-
% No Aptes 1r  20%24,3%31,4%15,9%39,5%
% No Aptes FI  6,7%8,1%14,3%2,3%-
Altres (2)  3,3%13,5%8,6%18,2%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  77,8%73,6%71,5%80,3%72%
Taxa de rendiment (%)  74,7%69,7%68,2%77,9%67,9%
Taxa d'abandonament (%)  62,2%71,1%55,1%57,8%45,7%
Taxa de graduació (%)  24,4%20%22,4%24,4%31,4%
Taxa d'eficicència (%)  73%84,8%86,8%88,3%83,2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  75462
Homes  9781716
Total  1612122318
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 7179807787
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2222221611
No Doctor  1415141312
Lectors  Doctor 45756
Associats  Doctor 2221262128
No Doctor  5463727880
Altres  Doctor 58741
No Doctor  55451
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 41,2%37,8%35%37,6%36,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 13,4%11,4%12,1%6,2%4,3%
No Doctor  13%15%12,3%13%10,7%
Lectors  Doctor 1,6%1,7%2,8%2,2%1,8%
Associats  Doctor 7,1%7,2%8%6,7%9,1%
No Doctor  20,2%23,7%27,4%32,2%34,8%
Altres  Doctor 1,6%1,5%1,6%1,1%0,3%
No Doctor  1,9%1,7%0,8%0,8%0,5%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  45,5%36,1%42,2%43%49,8%
Tram VIU  51,5%61,2%54,7%53,2%47,6%
Tram NO VIU  3%2,6%3,1%3,9%2,6%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  60,4%61,9%64,6%61,6%63,1%
Tram VIU  29,5%29,5%27,8%29,8%28,3%
Tram NO VIU  10,1%8,7%7,7%8,6%8,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,443%3,541,7%3,539,6%3,437,4%3,323,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,841,8%3,940,9%3,938,9%3,732,6%3,820,1%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,725%333,3%416,7%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,4100%4,6100%4,4100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  433,3%3,250%3,716,7%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  25%33,3%50%50%66,7%16,7%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%33,3%50%50%66,7%16,7%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----66,7%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,2100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----3,9100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).