UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de Materials

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  4040404040
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  90%95%85%67,5%42,5%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  617,5%640%742,5%700%752,5%
Nota de tall (assignació juliol)  55555,8
Via Accés  PAU o assimilats  69,2%73%83,3%75%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  15,4%13,5%4,8%4,6%-
PAU amb carrera començada  15,4%10,8%9,5%20,4%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  -2,7%---
Altres vies  --2,4%--
Nota Accés 5-6  7,7%13,5%11,9%34,1%-
6-7  30,8%40,5%19%20,4%-
7-8  25,6%10,8%11,9%13,6%-
8-9  12,8%10,8%19%4,6%-
>9  23,1%24,3%35,7%27,3%-
Preferència 1a  84,6%86,5%82,9%84,1%-
2a  10,3%8,1%12,2%4,6%-
3a  -2,7%-4,6%-
4a  ---6,8%-
5a  2,6%2,7%---
6a  2,6%----
7a  --2,4%--
8a  --2,4%--
Estudiantat NOU Dones  810913-
Homes  35303836-
Total  43404749-
Estudiantat TOTAL Dones  32302934-
Homes  97103115118-
Total  129133144152-
EETC  111,8111,5119,6123,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  6.7056.6877.1737.395-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  5.5175.2055.8296.129-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  9181.128900996-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  210246276174-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  6010816896-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5250,349,848,7-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  4630373544
% Aptes FI tp  4,4%16,7%21,6%17,1%43,2%
% Aptes FI tp+1  54,4%50%32,4%28,6%18,2%
% No Aptes 1r  17,4%20%24,3%31,4%9,1%
% No Aptes FI  -6,7%8,1%14,3%-
Altres (2)  23,9%3,3%13,5%8,6%29,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -77,8%73,6%71,5%79,7%
Taxa de rendiment (%)  -74,7%69,7%68,2%77,2%
Taxa d'abandonament (%)  -62,2%71,1%55,1%57,8%
Taxa de graduació (%)  -24,4%20%22,4%20%
Taxa d'eficicència (%)  -73%84,8%86,8%87,7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -7544
Homes  -97815
Total  -16121219
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -71798077
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -22222216
No Doctor  -14151413
Lectors  Doctor -4575
Associats  Doctor -22212621
No Doctor  -54637278
Altres  Doctor -5874
No Doctor  -5545
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -41,2%37,8%35%37,6%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -13,4%11,4%12,1%6,2%
No Doctor  -13%15%12,3%13%
Lectors  Doctor -1,6%1,7%2,8%2,2%
Associats  Doctor -7,1%7,2%8%6,7%
No Doctor  -20,2%23,7%27,4%32,2%
Altres  Doctor -1,6%1,5%1,6%1,1%
No Doctor  -1,9%1,7%0,8%0,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -45,5%36,1%42,2%43%
Tram VIU  -51,5%61,2%54,7%53,2%
Tram NO VIU  -3%2,6%3,1%3,9%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -60,4%61,9%64,6%61,6%
Tram VIU  -29,5%29,5%27,8%29,8%
Tram NO VIU  -10,1%8,7%7,7%8,6%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --3,443%3,541,7%3,539,6%3,437,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --3,841,8%3,940,9%3,938,9%3,732,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  312,5%3,725%333,3%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,7100%4,4100%4,6100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,512,5%433,3%3,250%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%12,5%25%33,3%50%50%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%12,5%75%33,3%50%50%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).