UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Mec��nica

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  215225225225235
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  118,6%119,6%110,7%108%108,5%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  500%483,6%497,8%501,3%543,8%
Nota de tall (assignació juliol)  7,17,87,87,98
Via Accés  PAU o assimilats  79,5%86,6%83,8%84,5%82,4%
Llicenciats, diplomats o assimilats  ---0,9%0,8%
CFGS o assimilats  10,7%5,8%7,7%7,8%11,7%
PAU amb carrera començada  7,4%4,5%7,2%5%3,8%
CFGS o assimilats amb carrera començada  0,5%1,8%0,9%1,4%0,4%
Altres vies  1,9%1,3%0,4%0,5%0,8%
Nota Accés 5-6  1,4%0,4%0,4%0,5%0,4%
6-7  -0,9%-2,3%1,3%
7-8  19,5%11,2%10,8%11%8%
8-9  28,4%32,1%33,3%26,9%24,3%
>9  50,7%54,9%55,4%59,4%65,7%
Preferència 1a  94,9%91,5%89,2%89,9%85,2%
2a  2,8%5,4%6,3%7,3%7,2%
3a  1,4%1,8%1,8%0,5%2,5%
4a  -0,9%2,2%1,8%2,5%
5a  0,9%-0,4%-0,8%
6a  ----0,8%
7a  -----
8a  -0,4%-0,5%0,8%
Estudiantat NOU Dones  2318292925
Homes  202215202210229
Total  225233231239254
Estudiantat TOTAL Dones  8170799091
Homes  848829821864887
Total  929899900954978
EETC  771,4763,3761,2819,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  46.284,545.795,545.67549.193-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  38.412,537.713,537.77042.911-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  6.0726.2046.2075.064-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  1.3921.3621.308804-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  408516390414-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  49,850,950,851,6-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  205209221228219
% Aptes FI tp  43,9%52,6%52,5%71%35,2%
% Aptes FI tp+1  22,4%13,4%26,7%13,2%-
% No Aptes 1r  15,1%15,8%9%5,7%11,9%
% No Aptes FI  9,3%10%5,4%0,4%-
Altres (2)  9,3%8,1%6,3%9,6%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  80,1%77,9%79,1%85,4%80,8%
Taxa de rendiment (%)  77,5%75,2%76,5%83,8%78,6%
Taxa d'abandonament (%)  29,2%24,8%23,5%24,5%34,6%
Taxa de graduació (%)  43%53,9%50,7%46,9%41,5%
Taxa d'eficicència (%)  85,7%87%86,7%86,9%85,7%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  520101211
Homes  189154126135129
Total  194174136147140
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 7285828888
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2627251915
No Doctor  1818181615
Lectors  Doctor 37778
Associats  Doctor 2528293130
No Doctor  71849097103
Altres  Doctor 47332
No Doctor  4454-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 36,6%33%30,6%32,2%31%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 15,1%14,2%13,7%7,6%5,6%
No Doctor  12,6%12,2%11,4%11,5%10%
Lectors  Doctor 0,9%1,4%2%1,9%1,9%
Associats  Doctor 8,4%8,8%8,5%7,9%9,2%
No Doctor  24,2%28,6%32,2%37,1%39,3%
Altres  Doctor 0,9%0,9%0,9%0,8%0,5%
No Doctor  1,2%0,9%0,7%0,5%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  49%40,2%45,6%48,2%54,4%
Tram VIU  48,9%56,3%49,4%48,5%43,5%
Tram NO VIU  2,1%3,4%5%3,4%2,2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  65,1%67,3%69,8%68,7%69,5%
Tram VIU  25,4%25,7%24,9%25,3%23,8%
Tram NO VIU  9,5%7%5,3%6%6,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,441,6%3,442%3,540%3,438%3,324,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,841%3,941,2%439,3%3,833,4%3,820,3%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,319,4%3,323,9%3,521,7%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,5100%4,5100%4,7100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,723,4%3,628,4%3,823,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  75,6%23,4%63,2%28,4%67,6%23,8%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  68,3%23,4%63,2%28,4%79,4%23,8%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----89,5%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----43,9%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,1100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----3,9100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).