UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria de l'Energia

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  6565656570
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  118,5%98,5%143,1%147,7%135,7%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  592,3%516,9%801,5%656,9%635,7%
Nota de tall (assignació juliol)  7,57,28,69,59,5
Via Accés  PAU o assimilats  89,6%77,6%87,9%93,9%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  --1,5%1,5%-
CFGS o assimilats  3%12,1%1,5%3%-
PAU amb carrera començada  7,5%8,6%9,1%1,5%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  -1,7%---
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -----
6-7  -3,4%1,5%--
7-8  4,5%13,8%-1,5%-
8-9  20,9%25,9%21,2%--
>9  74,6%56,9%77,3%98,5%-
Preferència 1a  89,6%87,9%93,9%93,9%-
2a  4,5%5,2%6,1%--
3a  3%5,2%-3%-
4a  1,5%--3%-
5a  -----
6a  1,5%1,7%---
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  17151216-
Homes  53545860-
Total  70697076-
Estudiantat TOTAL Dones  66675862-
Homes  185188197218-
Total  251255255280-
EETC  221,2218,9213,2239,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  13.274,513.131,512.79214.395-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  11.648,510.938,511.14213.105-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.3681.7371.2901.146-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  21634828872-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  421087272-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  52,951,550,251,4-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  6262685967
% Aptes FI tp  33,9%58,1%52,9%55,9%74,6%
% Aptes FI tp+1  58,1%17,7%25%25,4%7,5%
% No Aptes 1r  4,8%9,7%4,4%13,6%10,4%
% No Aptes FI  1,6%4,8%7,4%1,7%-
Altres (2)  1,6%9,7%10,3%3,4%7,5%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -87,8%82,8%80,2%88,1%
Taxa de rendiment (%)  -85,6%80,9%78,1%85,9%
Taxa d'abandonament (%)  -23,8%24,3%21,9%26,4%
Taxa de graduació (%)  -58,7%62,9%56,2%52,8%
Taxa d'eficicència (%)  -92,4%90,6%91,4%94,5%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -1214189
Homes  -41352818
Total  -53494627
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -77838083
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -25242320
No Doctor  -17161615
Lectors  Doctor -5568
Associats  Doctor -22253133
No Doctor  -60687178
Altres  Doctor -5732
No Doctor  -4464
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -40,7%36,6%35,1%36,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -15,4%14,3%12,7%7,3%
No Doctor  -12,8%14,1%11,7%12,1%
Lectors  Doctor -1,2%1,3%2,1%2,5%
Associats  Doctor -7,3%7,9%9,3%8,7%
No Doctor  -20%23,6%27,1%31,4%
Altres  Doctor -1,2%1%1,1%0,6%
No Doctor  -1,5%1,2%0,9%0,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -46,7%35,2%41,9%44,1%
Tram VIU  -50,5%62,5%54,8%52,8%
Tram NO VIU  -2,8%2,3%3,3%3,1%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -62,7%65,1%66,6%64%
Tram VIU  -27,9%26,8%26,4%28,6%
Tram NO VIU  -9,4%8%6,9%7,4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --3,442,2%3,441,9%3,539,4%3,437,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --3,841,2%3,941,1%3,938,8%3,732,8%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  421,2%3,937,5%3,429,5%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,8100%4,8100%4,9100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,532,7%3,558,3%3,438,6%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  44,4%34,6%28,6%58,3%52,9%38,6%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  44,4%34,6%71,4%58,3%70,6%38,6%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).