UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Biom��dica

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  5050505055
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  124%134%134%144%127,3%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  820%804%860%1014%925,5%
Nota de tall (assignació juliol)  10,711,311,41211,9
Via Accés  PAU o assimilats  93%92,3%97,8%93%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  -1,9%-3,5%-
CFGS o assimilats  -3,8%---
PAU amb carrera començada  7%1,9%2,2%3,5%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -----
6-7  -1,9%-1,8%-
7-8  1,8%--1,8%-
8-9  -----
>9  98,2%98,1%100%96,5%-
Preferència 1a  52,6%59,6%73,9%70,2%-
2a  21%15,4%10,9%12,3%-
3a  19,3%17,3%6,5%14%-
4a  3,5%3,8%2,2%--
5a  --2,2%--
6a  --2,2%3,5%-
7a  1,8%1,9%2,2%--
8a  1,8%1,9%---
Estudiantat NOU Dones  33353245-
Homes  30232220-
Total  63585465-
Estudiantat TOTAL Dones  142133134139-
Homes  94899791-
Total  236222231230-
EETC  217,3207,2212,2209,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  13.03512.43112.73112.594-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  12.25511.73511.89112.138-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  612630696420-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  964213236-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  7224120-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  55,25655,154,8-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  5658625652
% Aptes FI tp  42,9%82,8%79%78,6%86,5%
% Aptes FI tp+1  44,6%6,9%3,2%10,7%3,8%
% No Aptes 1r  1,8%1,7%4,8%1,8%3,8%
% No Aptes FI  1,8%1,7%3,2%3,6%-
Altres (2)  8,9%6,9%9,7%5,4%5,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -93,6%93%93,3%95,8%
Taxa de rendiment (%)  -91,2%91,2%92,2%93,6%
Taxa d'abandonament (%)  -17%17,2%14,3%20%
Taxa de graduació (%)  -68,1%74,1%82,1%68%
Taxa d'eficicència (%)  -93,6%94,4%94,5%95,2%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -36382938
Homes  -19201320
Total  -55584258
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -77858488
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -25252518
No Doctor  -16161413
Lectors  Doctor -2577
Associats  Doctor -21233032
No Doctor  -59707879
Altres  Doctor -7864
No Doctor  -4355
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -39,3%35,5%33,5%34,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -15,5%14,5%13,4%7,3%
No Doctor  -12,4%13,3%10,9%11,3%
Lectors  Doctor -1,3%1,7%2,7%2,5%
Associats  Doctor -7,2%7,6%9,2%10%
No Doctor  -20,6%24,3%27,8%31,6%
Altres  Doctor -2,2%1,8%1,6%1,2%
No Doctor  -1,5%1,3%0,8%0,7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -46,8%36,8%43,8%46,2%
Tram VIU  -50,5%60,8%53,1%50,5%
Tram NO VIU  -2,7%2,3%3,1%3,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -62%64,1%66,1%65,3%
Tram VIU  -27,7%27%27,4%26,8%
Tram NO VIU  -10,3%9%6,4%7,9%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --3,442,5%3,442,6%3,540,1%3,437,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --3,841,5%3,941,8%3,939,5%3,732,7%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,352%3,932,8%3,740%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,9100%4,5100%4,6100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,652%3,736,2%3,942,5%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  51,9%54%57,1%36,2%52,9%42,5%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%54%66,7%36,2%64,7%42,5%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).