UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Biom��dica

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2009-2010
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  5050505055
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  124%134%134%144%127,3%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  820%804%860%1014%925,5%
Nota de tall (assignació juliol)  10,711,311,41211,9
Via Accés  PAU o assimilats  93%92,3%97,8%93%91,8%
Llicenciats, diplomats o assimilats  -1,9%-3,5%3,3%
CFGS o assimilats  -3,8%---
PAU amb carrera començada  7%1,9%2,2%3,5%3,3%
CFGS o assimilats amb carrera començada  ----1,6%
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  -----
6-7  -1,9%-1,8%1,6%
7-8  1,8%--1,8%4,9%
8-9  -----
>9  98,2%98,1%100%96,5%93,4%
Preferència 1a  52,6%59,6%73,9%70,2%68,3%
2a  21%15,4%10,9%12,3%10%
3a  19,3%17,3%6,5%14%13,3%
4a  3,5%3,8%2,2%-1,7%
5a  --2,2%-6,7%
6a  --2,2%3,5%-
7a  1,8%1,9%2,2%--
8a  1,8%1,9%---
Estudiantat NOU Dones  3335324538
Homes  3023222030
Total  6358546568
Estudiantat TOTAL Dones  142133134140146
Homes  9489979195
Total  236222231231241
EETC  217,3207,2212,2213,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  13.03512.43112.73112.798-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  12.25511.73511.89112.318-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  612630696444-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  964213236-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  7224120-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  55,25655,155,4-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  5862565262
% Aptes FI tp  82,8%79%78,6%86,5%83,9%
% Aptes FI tp+1  6,9%3,2%10,7%3,8%-
% No Aptes 1r  1,7%4,8%1,8%3,8%4,8%
% No Aptes FI  1,7%3,2%3,6%--
Altres (2)  6,9%9,7%5,4%5,8%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  93,6%93%93,3%95,8%95,6%
Taxa de rendiment (%)  91,2%91,2%92,2%94,1%94,5%
Taxa d'abandonament (%)  17%17,2%14,3%20,4%10,4%
Taxa de graduació (%)  68,1%74,1%82,1%69,4%87,5%
Taxa d'eficicència (%)  93,6%94,4%94,5%95,2%92,6%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  3638293825
Homes  1920132023
Total  5558425848
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 7785848882
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2525251815
No Doctor  1616141312
Lectors  Doctor 25776
Associats  Doctor 2123303235
No Doctor  5970787983
Altres  Doctor 78643
No Doctor  4355-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 39,3%35,5%33,5%34,3%31,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 15,5%14,5%13,4%7,3%5%
No Doctor  12,4%13,3%10,9%11,3%9,5%
Lectors  Doctor 1,3%1,7%2,7%2,5%2%
Associats  Doctor 7,2%7,6%9,2%10%11,9%
No Doctor  20,6%24,3%27,8%31,6%36,6%
Altres  Doctor 2,2%1,8%1,6%1,2%0,7%
No Doctor  1,5%1,3%0,8%0,7%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  46,8%36,8%43,8%46,2%55,3%
Tram VIU  50,5%60,8%53,1%50,5%42,4%
Tram NO VIU  2,7%2,3%3,1%3,3%2,3%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  62%64,1%66,1%65,3%68,5%
Tram VIU  27,7%27%27,4%26,8%23,6%
Tram NO VIU  10,3%9%6,4%7,9%7,9%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,442,5%3,442,6%3,540,1%3,437,5%3,324,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,841,5%3,941,8%3,939,5%3,732,7%3,920,1%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,932,8%3,740%3,114,5%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,5100%4,6100%3,9100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,736,2%3,942,5%3,814,5%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  57,1%36,2%52,9%42,5%100%14,5%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%36,2%64,7%42,5%75%14,5%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----94,1%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----43,8%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----4,6100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4,4100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).