UPC    Acreditació de les titulacions
Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) (Pla 2014)

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  1515151515
Preinscripció  28-ND00
Preinscripció vs oferta  186,7%-ND0%0%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  8331-
Homes  8114--
Total  161471-
Estudiantat TOTAL Dones  16983-
Homes  2222183-
Total  3831266-
EETC  1717,519,85,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.018,51.0471.186305-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  954,51.0371.156300-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  640305-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  01000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  27,541,945,630,5-
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98,4%96,6%99,4%99,5%98,4%
Taxa de rendiment (%)  97,4%96,1%95,6%98,9%98,4%
Taxa d'abandonament (%)  50%12,5%10,5%29,4%0%
Taxa de graduació (%)  50%75%84,2%64,7%100%
Taxa d'eficicència (%)  94,8%95,9%94,6%94,6%97,3%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Titulats Dones  38554
Homes  597124
Total  81712178
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 141316147
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ---11
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 1222-
Associats  Doctor 34681
No Doctor  7652-
Altres  Doctor 2131-
No Doctor  1--12
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 61,7%60,9%55%68,7%79,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ---1,2%8,3%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 4,8%6,4%4,1%4,6%-
Associats  Doctor 6,8%9,7%25,1%18,5%4,2%
No Doctor  22%22,1%12,3%2,7%-
Altres  Doctor 1,6%0,8%3,1%0,5%-
No Doctor  3,1%--3,2%8,4%
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  40,7%41,4%45%30,2%12,6%
Tram VIU  59,3%58,6%55%69,8%87,4%
Tram NO VIU  -----
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  33,5%39,1%39,1%24,5%20,9%
Tram VIU  66,5%54,2%60,2%75%79,1%
Tram NO VIU  -6,7%0,7%0,5%-
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,845%450,3%3,244,5%3,227,3%3,433,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,139,9%4,248,2%3,743,5%421,6%430,3%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,323,1%----

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ----5100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  423,1%----
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%23,1%----
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%23,1%----
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----100%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,5100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----3,5100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).