UPC    Acreditació de les titulacions
Erasmus Mundus Master in Advanced Materials Science and Engineering (AMASE) (Pla 2014)

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  1515151515
Preinscripció  -28-ND0
Preinscripció vs oferta  -186,7%-ND0%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  98331
Homes  88114-
Total  17161471
Estudiantat TOTAL Dones  1216982
Homes  172222183
Total  293831265
EETC  15,51717,519,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  9311.018,51.0471.186-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  931954,51.0371.156-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  064030-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  00100-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  37,227,541,945,6-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  97,5%98,4%96,6%99,4%99,5%
Taxa de rendiment (%)  94,3%97,4%96,1%95,6%98,9%
Taxa d'abandonament (%)  -50%12,5%10,5%29,4%
Taxa de graduació (%)  -50%75%84,2%64,7%
Taxa d'eficicència (%)  -94,8%95,9%94,6%94,6%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  43855
Homes  259712
Total  68171217
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1514131614
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ----1
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 11222
Associats  Doctor 33468
No Doctor  67652
Altres  Doctor -2131
No Doctor  11--1
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 77%61,7%60,9%55%68,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor ----1,2%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 4,8%4,8%6,4%4,1%4,6%
Associats  Doctor 9,2%6,8%9,7%25,1%18,5%
No Doctor  8%22%22,1%12,3%2,7%
Altres  Doctor -1,6%0,8%3,1%0,5%
No Doctor  1%3,1%--3,2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  24,3%40,7%41,4%45%30,2%
Tram VIU  71,7%59,3%58,6%55%69,8%
Tram NO VIU  4%----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  23%33,5%39,1%39,1%24,5%
Tram VIU  75,1%66,5%54,2%60,2%75%
Tram NO VIU  1,9%-6,7%0,7%0,5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  424,6%3,845%450,3%3,244,5%3,227,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,335,5%4,139,9%4,248,2%3,743,5%421,6%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  --3,323,1%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  --423,1%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  --100%23,1%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  --66,7%23,1%--
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----100%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,5100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----3,5100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).