UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster en Ci��ncia i Enginyeria de Materials (Pla 2014)

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  3030---
Preinscripció  3529---
Preinscripció vs oferta  116,7%96,7%---
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  47---
Homes  812---
Total  1219---
Estudiantat TOTAL Dones  91291-
Homes  1920101-
Total  2832192-
EETC  21,524,616,90,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.2881.474,51.012,524-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.2341.393,5940,524-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  5472450-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0990-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00180-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  4646,153,312-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -96,4%90,9%92,8%100%
Taxa de rendiment (%)  -93,6%83,7%89,7%94,4%
Taxa d'abandonament (%)  -47,6%31,2%21,4%25%
Taxa de graduació (%)  -42,9%62,5%64,3%50%
Taxa d'eficicència (%)  -100%97,7%96,8%94,7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  -1226
Homes  -7949
Total  -811615
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1717151610
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -111-
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 11132
Associats  Doctor 35354
No Doctor  491186
Altres  Doctor 11311
No Doctor  211--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 77,2%63,8%58,5%55,2%45,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -2,9%3,1%3,1%-
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 1,9%4,9%5%10,8%8,4%
Associats  Doctor 4,6%9%4,9%7%23,5%
No Doctor  12,1%18%25%23%17,2%
Altres  Doctor 0,7%0,9%1,5%0,9%5,7%
No Doctor  3,4%0,5%2%--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  24,2%34%40%43,2%54,8%
Tram VIU  69,2%58,2%60%56,8%45,2%
Tram NO VIU  6,6%7,9%---
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  26,4%36,2%36,5%38,2%40,7%
Tram VIU  71,7%59,1%63,5%56,3%59,3%
Tram NO VIU  1,9%4,8%-5,5%-
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --3,928,5%3,743,2%3,951,3%3,634,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --4,239,3%4,140,1%4,248,9%4,234%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  233,3%4,727,3%416,7%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,3100%5100%5100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,533,3%3,536,4%4,350%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%33,3%75%36,4%66,7%50%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%33,3%75%36,4%100%50%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).