UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster en Enginyeria Qu��mica

Centre Docent: Escola d'Enginyeria de Barcelona Est
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  5050---
Preinscripció  4536---
Preinscripció vs oferta  90%72%---
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  89---
Homes  1414---
Total  2223---
Estudiantat TOTAL Dones  25231141
Homes  4234196-
Total  675730101
EETC  50,74018,22,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.0422.3971.094142,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.9582.2981.02260-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  67,570,56043,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  16,528,51233-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0006-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  45,442,139,114,3-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98,6%96,8%96,8%96,5%93,7%
Taxa de rendiment (%)  95,3%91,5%91%91,9%93,7%
Taxa d'abandonament (%)  7,9%13,9%10,7%18,2%13%
Taxa de graduació (%)  57,9%69,4%75%63,6%78,3%
Taxa d'eficicència (%)  99,2%95,9%96,4%95%84,3%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  891164
Homes  18179136
Total  2626201910
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 3234352412
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2221-
No Doctor  111--
Lectors  Doctor ---21
Associats  Doctor 33521
No Doctor  5654-
Altres  Doctor 5685-
No Doctor  22-1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 77%77,3%71,3%69,6%92,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 3%4,1%3,8%3,4%-
No Doctor  0,4%0,4%0,4%--
Lectors  Doctor ---1,4%3,8%
Associats  Doctor 4,7%6,1%11,5%2,6%3,8%
No Doctor  12%7,7%6,6%11,9%-
Altres  Doctor 1,8%3,4%6,3%10,1%-
No Doctor  1,1%1%-0,5%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  19,6%18,2%24,5%26,9%10,3%
Tram VIU  80,1%81,4%71,7%70%89,7%
Tram NO VIU  0,4%0,4%3,8%3,1%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  21,9%18,8%24,9%24,6%7,7%
Tram VIU  75,1%80,6%72,6%73,5%82%
Tram NO VIU  3%0,7%2,5%1,9%10,3%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,242,7%3,139,8%331,4%4,131,2%--
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,742,8%3,939,1%3,929,5%4,228,6%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,838,5%315%3,513,3%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,5100%5100%4,283,3%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,242,3%315%2,720%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  45,5%42,3%0%15%33,3%20%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  54,5%42,3%66,7%15%100%20%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).