UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Arquitectura

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  100100100100100
Preinscripció  103108145160141
Preinscripció vs oferta  103%108%145%160%141%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  3431595240
Homes  3447625336
Total  687812110576
Estudiantat TOTAL Dones  5345748763
Homes  5257808864
Total  105102154175127
EETC  7777,1110,6115,9-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  4.6184.6246.6336.952-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  4.5684.4046.3436.742-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  50200250150-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0202060-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00200-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  4445,343,139,7-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  97,4%98,2%94,8%98%96,9%
Taxa de rendiment (%)  96%97,2%90,5%95,6%94,8%
Taxa d'abandonament (%)  11,1%0%0%5,1%1,6%
Taxa de graduació (%)  85,2%96,5%89,7%92,3%96,7%
Taxa d'eficicència (%)  99,9%97,2%98,4%95,7%97,8%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  3439294359
Homes  3240344654
Total  66796389113
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 64332
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 31111
No Doctor  -----
Lectors  Doctor ---11
Associats  Doctor 75443
No Doctor  76878
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 37,2%36,9%33,4%23,9%20,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 3,8%0,8%1,4%3,2%4,4%
No Doctor  -----
Lectors  Doctor ---4,9%5,2%
Associats  Doctor 31,1%25,1%18,1%16,6%24,5%
No Doctor  27,9%37,2%47,1%51,4%45,7%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  82,7%73,2%72,7%82,8%75,5%
Tram VIU  13,8%26%27,3%17,2%24,5%
Tram NO VIU  3,4%0,8%---
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  87,4%74%74,1%86,1%89,4%
Tram VIU  11%25,1%25,9%14%10,6%
Tram NO VIU  1,6%0,8%---
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,737,5%3,732%3,928%3,927,2%3,6588,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,230%4,233,3%4,440%4,313,9%4,4364,6%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  416,5%3,922,2%3,814,6%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  2,521,5%4,127%3,521,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  23,5%21,5%82,4%27%73,7%21,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  70,6%21,5%88,2%27%73,7%21,3%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----50%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----3,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4,8100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).