UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  3030303040
Preinscripció  7972423747
Preinscripció vs oferta  263,3%240%140%123,3%117,5%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  1414101228
Homes  7111069
Total  2125201837
Estudiantat TOTAL Dones  1414101332
Homes  71211611
Total  2126211943
EETC  19,82519,316,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.1851.5001.1551.005-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.1851.5001.1551.005-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  56,457,757,852,9-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%100%100%100%98,4%
Taxa de rendiment (%)  98,3%97,5%99%100%92,5%
Taxa d'abandonament (%)  7,4%0%0%12%0%
Taxa de graduació (%)  92,6%96,6%90,5%88%95%
Taxa d'eficicència (%)  100%100%100%100%100%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  18121497
Homes  1168113
Total  2918222010
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 87777
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor ----1
Associats  Doctor 22311
No Doctor  42432
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 75,4%82,2%74,8%76,2%81,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,6%----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor ----2,8%
Associats  Doctor 5,6%9,1%10%3,8%5,9%
No Doctor  16,4%8,7%15,2%20%10%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  22%17,8%25,2%23,8%18,7%
Tram VIU  68,1%74,6%51,5%43,5%65,8%
Tram NO VIU  9,9%7,6%23,3%32,7%15,4%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  55,2%24%25,2%23,8%15,9%
Tram VIU  44,8%56,2%58,2%58,9%68,6%
Tram NO VIU  -19,8%16,5%17,3%15,4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  4,258,8%4,149,7%3,954,4%4,531,7%--
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,547,2%4,457,1%4,447,3%4,530%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,831,2%2,819%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,343,8%428,6%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  85,7%43,8%83,3%28,6%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%43,8%66,7%28,6%--
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----88,9%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----12,5%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,4100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4,2100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).