UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster en Intervenci�� Sostenible en el Medi Constru��t

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Arquitectura del Vall��s
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  30303030-
Preinscripció  79724237-
Preinscripció vs oferta  263,3%240%140%123,3%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  141498-
Homes  711122-
Total  21252110-
Estudiantat TOTAL Dones  141498-
Homes  712112-
Total  21262010-
EETC  19,82519,310-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.1851.5001.155600-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.1851.5001.155600-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0000-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  56,457,757,860-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%100%100%100%100%
Taxa de rendiment (%)  99%98,3%97,5%99%100%
Taxa d'abandonament (%)  0%7,4%0%0%12%
Taxa de graduació (%)  94,7%92,6%96,6%90,5%84%
Taxa d'eficicència (%)  100%100%100%100%100%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  111812149
Homes  12116810
Total  2329182219
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 98777
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11---
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 12231
No Doctor  24243
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 84,6%75,4%82,2%74,8%76,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,4%2,6%---
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 5,7%5,6%9,1%10%3,8%
No Doctor  4,2%16,4%8,7%15,2%20%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  20,5%22%17,8%25,2%23,8%
Tram VIU  57%68,1%74,6%51,5%43,5%
Tram NO VIU  22,5%9,9%7,6%23,3%32,7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  52,2%55,2%24%25,2%23,8%
Tram VIU  47,8%44,8%56,2%58,2%58,9%
Tram NO VIU  --19,8%16,5%17,3%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,868,5%4,258,8%4,149,7%3,954,4%4,531,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,364,4%4,547,2%4,457,1%4,447,3%4,530%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  4,713%2,831,2%2,819%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,317,4%4,343,8%428,6%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  50%17,4%85,7%43,8%83,3%28,6%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  75%17,4%100%43,8%66,7%28,6%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).