UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria en Sistemes i Tecnologia Naval

Centre Docent: Facultat de N��utica de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  6060606060
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  103,3%106,7%95%85%103,3%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  480%465%480%555%585%
Nota de tall (assignació juliol)  555,166,9
Via Accés  PAU o assimilats  78,6%88,3%79,4%68,8%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  -1,7%1,6%--
CFGS o assimilats  8,9%8,3%6,4%16,4%-
PAU amb carrera començada  10,7%1,7%9,5%14,8%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  --3,2%--
Altres vies  1,8%----
Nota Accés 5-6  8,9%11,7%17,5%4,9%-
6-7  17,9%13,3%20,6%23%-
7-8  17,9%23,3%25,4%18%-
8-9  25%15%14,3%13,1%-
>9  30,4%36,7%22,2%41%-
Preferència 1a  92,9%91,7%88,9%83,6%-
2a  3,6%8,3%9,5%9,8%-
3a  1,8%--3,3%-
4a  --1,6%1,6%-
5a  1,8%--1,6%-
6a  -----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  1091210-
Homes  60656358-
Total  70747568-
Estudiantat TOTAL Dones  63504957-
Homes  251270258263-
Total  314320307320-
EETC  251,5247246,8279,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  15.090,514.82114.80516.743-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  13.61913.42312.90915.274,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.084,51.1851.509946,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  183150249337,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  20463138184,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  48,146,348,252,3-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  6667576163
% Aptes FI tp  47%53,7%38,6%36,1%61,9%
% Aptes FI tp+1  36,4%34,3%36,8%36,1%19%
% No Aptes 1r  3%4,5%5,3%8,2%4,8%
% No Aptes FI  4,6%1,5%8,8%4,9%-
Altres (2)  9,1%6%10,5%14,8%14,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  82,9%88%88,6%87,3%89%
Taxa de rendiment (%)  79%83,3%85%82,9%85,2%
Taxa d'abandonament (%)  19,7%19,4%30,8%20%19,3%
Taxa de graduació (%)  36,6%58,1%43,6%46,2%42,1%
Taxa d'eficicència (%)  91,2%90,8%90,6%87,3%89,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  8316104
Homes  4738435142
Total  5541596146
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2428252728
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 21221
No Doctor  43354
Lectors  Doctor 12334
Associats  Doctor 810121412
No Doctor  812131418
Altres  Doctor -----
No Doctor  ----1
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 52,1%47,6%46,4%45,8%41,7%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 4,2%2,1%3,2%3,5%1,5%
No Doctor  7,5%6,4%7,9%8,7%8,4%
Lectors  Doctor 0,5%5,9%4,5%2,6%5,9%
Associats  Doctor 22,8%23,1%20,8%23,7%22,6%
No Doctor  13%14,9%17,2%15,7%19,2%
Altres  Doctor -----
No Doctor  ----0,5%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  36,2%43,9%42,5%42%47,4%
Tram VIU  60,5%49,3%55,1%55,2%49,8%
Tram NO VIU  3,3%6,8%2,4%2,8%2,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  61,2%67,9%64,8%65,4%67,7%
Tram VIU  26%19,9%30,4%32,6%27,8%
Tram NO VIU  12,8%12,3%4,8%2,1%4,4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,450,1%3,443,2%3,547,3%3,444,4%3,548,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,642,7%3,738,4%3,842,6%3,839,9%3,638,2%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  52,5%3,412,7%3,56,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,7100%4,9100%4,6100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,815%3,620%3,613,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%15%81,8%20%75%13,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%15%72,7%20%75%13,1%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  4,978,6%4,972,7%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  78,6%100%90,9%100%76,7%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  45,5%100%45,5%100%46,4%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  4,578,6%4,1100%4,6100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  2,778,6%2,5100%2,8100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).