UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Naval i Oceànica

Centre Docent: Facultat de Nàutica de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2017-2018
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  3040404040
Preinscripció  5744424532
Preinscripció vs oferta  190%110%105%112,5%80%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  23635
Homes  3923181720
Total  4126242025
Estudiantat TOTAL Dones  24997
Homes  3955585243
Total  4159676150
EETC  32,651,746,543,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.955,53.0992.789,52.595,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.9483.0242.679,52.456,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  7,570110114-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  05025-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  47,7504142,5-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -96,4%95,7%96,7%97,2%
Taxa de rendiment (%)  -91,4%91,7%92,8%92,7%
Taxa d'abandonament (%)  ---10%8,7%
Taxa de graduació (%)  ---22,5%39,1%
Taxa d'eficicència (%)  --87,1%93,8%87,6%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  --113
Homes  --3810
Total  --4913
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -11141313
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  --222
Lectors  Doctor -1222
Associats  Doctor -3753
No Doctor  -37811
Altres  Doctor -2221
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -52,8%39,6%41,4%41,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  --9,3%7,3%7%
Lectors  Doctor -4,4%6,2%7,3%7,4%
Associats  Doctor -16,5%20,1%8,4%3,4%
No Doctor  -23,9%23,6%33,1%39,1%
Altres  Doctor -2,4%1,1%1,3%0,8%
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -47,2%51,1%55,3%55,4%
Tram VIU  -52,8%45,6%44,7%44,6%
Tram NO VIU  --3,3%--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -45,3%65,7%61%57,4%
Tram VIU  -54,7%26,1%31,8%34,6%
Tram NO VIU  --8,2%7,3%8,1%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --3,341,6%--3,648,6%3,642,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --3,939,8%--3,743,6%3,837,1%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ------
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ------
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).