UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Nàutica i Gestió del Transport Marítim (Pla 2016)

Centre Docent: Facultat de Nàutica de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2016-2017
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  -15152020
Preinscripció  -44333631
Preinscripció vs oferta  -293,3%220%180%155%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -2713
Homes  -24131721
Total  -26201824
Estudiantat TOTAL Dones  221095
Homes  726343335
Total  928444240
EETC  3,523,83125,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  208,51.430,51.860,51.521,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  208,51.430,51.835,51.459,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  002556-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0006-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  23,251,142,336,2-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  100%100%98,9%98,9%93,4%
Taxa de rendiment (%)  99%100%95,5%96,2%81,5%
Taxa d'abandonament (%)  --18,2%-11,5%
Taxa de graduació (%)  --54,6%-57,7%
Taxa d'eficicència (%)  -100%90,2%95,6%89,6%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  -2-23
Homes  -22107
Total  -421210
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 42566
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2-211
No Doctor  2-222
Lectors  Doctor 1-1-1
Associats  Doctor 2-211
No Doctor  42635
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 25,9%44,4%25,2%38%37%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 12,4%-10,6%6,1%8,1%
No Doctor  17,2%-21,2%18,2%16,3%
Lectors  Doctor 5,7%-4,3%-0,6%
Associats  Doctor 12,9%-14,2%6,1%5,6%
No Doctor  25,8%55,6%24,4%18,2%18,8%
Altres  Doctor -----
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  44,5%55,6%43%43,7%44,8%
Tram VIU  46,9%44,4%49,9%48,8%40,2%
Tram NO VIU  8,6%-7,1%7,4%15%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  91,4%55,6%84,7%75,5%74,9%
Tram VIU  8,6%33,3%13,6%22,1%21,2%
Tram NO VIU  -11,1%1,7%2,4%4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  ------3,841,9%3,828,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  ------3,834,1%3,924,1%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----3,518,2%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  ----4,327,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----66,7%27,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----66,7%27,3%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).