UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria Informàtica

Centre Docent: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  400400400400400
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  133,8%143,8%145,5%186,5%181,2%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  385,5%401%393,2%480,5%486,5%
Nota de tall (assignació juliol)  8,59,49,310,110,7
Via Accés  PAU o assimilats  87,9%94,3%89,8%89,9%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  0,8%0,5%1,6%1,3%-
CFGS o assimilats  4,9%1,3%2,6%4%-
PAU amb carrera començada  5,6%3,1%4,2%3,5%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  0,3%-0,8%0,5%-
Altres vies  0,5%0,8%1%0,8%-
Nota Accés 5-6  0,8%0,8%0,3%0,5%-
6-7  1%0,3%0,8%1,3%-
7-8  -0,3%0,8%1,3%-
8-9  18,5%0,8%1,8%0,2%-
>9  79,7%97,7%96,3%96,7%-
Preferència 1a  97,4%97,2%96,6%98%-
2a  1,3%0,8%1,6%1%-
3a  0,8%1,6%0,3%0,3%-
4a  0,3%-0,8%0,3%-
5a  0,3%-0,5%0,3%-
6a  -----
7a  -0,3%0,3%0,3%-
8a  -0,3%---
Estudiantat NOU Dones  45395559-
Homes  366377355348-
Total  411416410407-
Estudiantat TOTAL Dones  158165177206-
Homes  1.5721.6031.6091.642-
Total  1.7301.7681.7861.848-
EETC  1.420,71.452,41.4711.547-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  85.24087.141,588.262,592.817,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  73.10575.63276.520,582.865-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  9.7719.100,59.2737.531,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  1.8421.900,51.8451.750,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  522508,5624670,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  49,349,349,450,2-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  424411396398392
% Aptes FI tp  37,7%35,3%45,7%54,5%50%
% Aptes FI tp+1  33,5%37,5%25,2%23,9%17,3%
% No Aptes 1r  14,4%12,9%12,9%9,3%6,9%
% No Aptes FI  9,9%6,8%8,8%3,3%-
Altres (2)  4,5%7,5%7,3%9%25,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  81%82,3%84,2%84,8%88%
Taxa de rendiment (%)  76,1%77,8%79,9%80,4%83,8%
Taxa d'abandonament (%)  46,8%42,6%42,1%35,9%30,4%
Taxa de graduació (%)  23,1%28,1%29,6%37,2%37,5%
Taxa d'eficicència (%)  87,9%86,2%88,7%88,1%88,2%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  1617182819
Homes  181217211229210
Total  197234229257229
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 180179175175164
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1111121211
No Doctor  99888
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 1312131619
No Doctor  1824263744
Altres  Doctor 41412114
No Doctor  910666
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 77,2%74,3%72,2%70,7%68,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,4%5,8%6,5%5,9%5,4%
No Doctor  5,8%5,9%6,4%6%5,8%
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 2,6%2,8%3,1%3,8%6,2%
No Doctor  6,9%8,2%8,8%10,6%11,9%
Altres  Doctor 0,7%1,5%1,9%2,1%0,7%
No Doctor  1,4%1,5%1,1%0,9%0,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  12,8%14,2%15,2%17,3%21,1%
Tram VIU  83,1%80,8%80,4%77,8%75,2%
Tram NO VIU  4,2%5%4,5%4,9%3,7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  30%32,4%32,2%33,8%36,4%
Tram VIU  52,6%50,4%51,9%51,4%46,5%
Tram NO VIU  17,5%17,2%15,9%14,8%17,2%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,655,9%3,557,4%3,553,5%3,553,8%3,555,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  449,8%452%448,4%449%3,946,7%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,824,9%3,816,3%3,820,2%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,8100%4,6100%4,8100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  434,1%4,122,6%4,329,6%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  78,9%35%86%22,6%81,3%29,6%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  77,6%35%88%22,6%88%29,6%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  5,388,2%5,289,5%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  94,1%100%95,3%100%98,8%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  64,7%100%74,1%100%62%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,6100%5,3100%5,5100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  4,9100%4,6100%4,8100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).