UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Eensenyament d'Idiomes

Centre Docent: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2016-2017
Nombre de crèdits: 60

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  909090120120
Preinscripció  -0-ND0
Preinscripció vs oferta  -0%-ND0%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  3047454152
Homes  6074746970
Total  90121119110122
Estudiantat TOTAL Dones  3652606168
Homes  73959691102
Total  109147156152170
EETC  89,5119,2113,7112,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  5.3727.1496.8206.736-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  5.3327.0596.6816.642-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  409012788-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  00126-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  49,348,643,744,3-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  99,6%98,6%98,7%99,3%99,5%
Taxa de rendiment (%)  99,2%96,2%96,5%98,1%97,4%
Taxa d'abandonament (%)  4%0%0%1,6%2,5%
Taxa de graduació (%)  94,6%95,2%95,6%97,5%91,6%
Taxa d'eficicència (%)  98,8%99,5%99,1%98,3%99,5%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  2931353846
Homes  5849737258
Total  8780108110104
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 263231334
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 58951
No Doctor  -211-
Lectors  Doctor -11--
Associats  Doctor 12599
No Doctor  6101498
Altres  Doctor 1121-
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 40%39,1%23,6%30,2%11%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 13,9%7,5%5,4%4,7%3,5%
No Doctor  -1%0,6%0,9%-
Lectors  Doctor -0,5%0,3%--
Associats  Doctor 12,6%11,3%21,9%32,2%44,4%
No Doctor  32,9%39%47,6%31,5%41,1%
Altres  Doctor 0,6%1,5%0,6%0,4%-
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  50,2%52,4%70,1%64,2%85,5%
Tram VIU  49,2%46,1%29,3%35,4%14,5%
Tram NO VIU  0,6%1,5%0,6%0,4%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  66,8%67,6%77,9%72,4%89%
Tram VIU  25,1%26,3%15,4%22,8%11%
Tram NO VIU  8,1%6,2%6,7%4,8%-
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --3,867,8%3,416,3%448,5%3,537,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --4,357,4%3,954,4%4,340%429,2%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  4,727,5%434%4,115,2%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,827,5%3,534%4,115,2%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  68,2%27,5%80%34%93,3%15,2%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  77,3%27,5%71,4%34%80%15,2%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----96,9%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----62,5%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----4,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4,8100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).