UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Intel·ligència artificial (Pla 2012)

Centre Docent: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  5050505050
Preinscripció  141252137155259
Preinscripció vs oferta  282%504%274%310%518%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  11712109
Homes  2735233134
Total  3842354143
Estudiantat TOTAL Dones  1818252519
Homes  6663626068
Total  8481878587
EETC  52,85658,558,8-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  3.1673.362,53.5073.529,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  3.0723.239,53.376,53.388-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  77123122,595,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  180841-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0005-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  37,741,540,341,5-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  97,9%96,1%98,7%99,1%98,1%
Taxa de rendiment (%)  91,9%88,4%95,1%92%93,2%
Taxa d'abandonament (%)  8,7%11,9%5,7%18,4%11,9%
Taxa de graduació (%)  65,2%76,2%82,9%71%78,6%
Taxa d'eficicència (%)  95,9%94,8%94%96,8%95,3%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  455811
Homes  2529192922
Total  2934243733
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1824252021
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1121-
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -11-1
No Doctor  -1131
Altres  Doctor 1131-
No Doctor  ---1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 94%94,6%90,7%86,4%91,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,1%2,8%3%2%-
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor -0,6%2,5%-2,5%
No Doctor  -0,6%0,8%7,4%4,8%
Altres  Doctor 0,9%1,3%3%2,2%-
No Doctor  ---1,9%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  0,9%2,6%6,3%11,6%8,9%
Tram VIU  90,9%85,4%83,2%88,4%91,1%
Tram NO VIU  8,2%12,1%10,5%--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  7,6%5,4%6,6%11,6%8,9%
Tram VIU  63,7%89,7%80,3%80%86,9%
Tram NO VIU  28,7%5%13%8,4%4,2%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,535,8%3,429,9%3,438,5%3,537,8%3,935,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  433%4,130,1%436,7%430,2%4,130,6%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  321,2%412,5%3,813,9%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ----5100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,533,3%3,220,8%2,833,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  63,6%33,3%60%20,8%41,7%33,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  63,6%33,3%60%20,8%33,3%33,3%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----81,8%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----63,6%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----4,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4,7100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).