UPC    Acreditació de les titulacions
Master's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI)

Centre Docent: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  8080808060
Preinscripció  11415014710060
Preinscripció vs oferta  142,5%187,5%183,8%125%100%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  155684
Homes  5258715537
Total  6763776341
Estudiantat TOTAL Dones  2828191615
Homes  119136147137103
Total  147164166153118
EETC  115,7131,1122,5115-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  6.941,57.8657.351,56.898-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  6.683,57.5836.979,56.467-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  162246294383-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  48186030-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  48181818-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  47,24844,345,1-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  94,4%96,6%97%95%94,5%
Taxa de rendiment (%)  87,6%91,7%92,4%88,8%86,4%
Taxa d'abandonament (%)  14%29,5%17,5%10,4%14,3%
Taxa de graduació (%)  72,1%52,5%63,5%70,2%73%
Taxa d'eficicència (%)  97,9%94,2%96,7%94,1%96%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  651382
Homes  3130435135
Total  3735565937
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 8075777972
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11213
No Doctor  1--1-
Lectors  Doctor ----2
Associats  Doctor 74568
No Doctor  22344
Altres  Doctor 2421-
No Doctor  3321-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 89%87,3%90,8%84,3%85,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 0,7%0,7%1,2%0,7%1,5%
No Doctor  0,1%--0,7%-
Lectors  Doctor ----1,3%
Associats  Doctor 6,1%3,8%3,7%3,8%7,2%
No Doctor  1%4%3,6%5,8%3,7%
Altres  Doctor 1,1%2,5%0,3%0,4%-
No Doctor  1,9%1,7%0,5%0,4%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  10,1%12%8%13,2%13,3%
Tram VIU  79,6%77,2%81,6%81,9%78,6%
Tram NO VIU  10,2%10,8%10,4%5%8,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  14,5%12,7%9,2%15,1%15,1%
Tram VIU  71,1%75,6%79,9%73,8%74,2%
Tram NO VIU  14,4%11,7%10,9%11,1%10,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,556,4%3,552,7%3,554,7%3,555,2%3,637,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  451%447,5%448,5%3,946%3,932,9%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,822,9%3,520%3,715,5%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --4,7100%4,5100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  325,7%3,423,6%3,229,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  44,4%25,7%61,5%23,6%64,7%29,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  77,8%25,7%61,5%23,6%82,4%29,3%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----88,9%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----47,1%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,5100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----5,3100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).