UPC    Acreditació de les titulacions
Master's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI)

Centre Docent: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  8080808080
Preinscripció  8510997114150
Preinscripció vs oferta  106,2%136,2%121,2%142,5%187,5%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  7613153
Homes  3655505252
Total  4361636755
Estudiantat TOTAL Dones  1513202826
Homes  80108107116130
Total  95121127144156
EETC  71,487,292115,7-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  4.3125.233,55.522,56.941,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  4.1985.083,55.2336.683,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  108132241,5162-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  6182448-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  002448-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  45,443,343,548,2-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96%95,7%94,4%94,4%96,6%
Taxa de rendiment (%)  91,6%92,1%85,7%87,6%91,7%
Taxa d'abandonament (%)  -12,5%19%14%29,5%
Taxa de graduació (%)  -50%64,3%72,1%52,5%
Taxa d'eficicència (%)  98,5%96%95,5%97,9%94,8%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  15355
Homes  621332830
Total  726363335
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 5267747875
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 22211
No Doctor  ---1-
Lectors  Doctor 2----
Associats  Doctor 12274
No Doctor  11122
Altres  Doctor 69744
No Doctor  11233
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 79,8%82,9%86,9%84,1%87,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,6%2,2%0,8%0,7%0,7%
No Doctor  ---0,1%-
Lectors  Doctor 3,6%----
Associats  Doctor 1,9%1,7%2,1%6,1%3,8%
No Doctor  1%0,8%0,8%1%4%
Altres  Doctor 10,9%11,9%8,6%6%2,5%
No Doctor  0,4%0,5%0,9%1,9%1,7%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  5,6%5,3%6%10,1%12%
Tram VIU  86,7%89,8%83,7%79,6%77,2%
Tram NO VIU  7,7%4,9%10,3%10,2%10,8%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  11,2%10,1%8,9%14,5%12,7%
Tram VIU  77,5%80,4%73,8%71,1%75,6%
Tram NO VIU  11,3%9,5%17,3%14,4%11,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,431,4%3,629,5%3,555,4%3,556,4%3,552,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,927,6%436,6%449,3%451%447,5%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----3,421,2%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --5100%--

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----3,345,5%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----73,3%45,5%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----80%45,5%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament