UPC    Acreditació de les titulacions
Master's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI)

Centre Docent: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  8080808080
Preinscripció  8510997114150
Preinscripció vs oferta  106,2%136,2%121,2%142,5%187,5%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  7613155
Homes  3655505257
Total  4361636762
Estudiantat TOTAL Dones  1513202828
Homes  80108107119135
Total  95121127147163
EETC  71,487,292115,7128,9
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  4.3125.233,55.522,56.941,57.733
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  4.1985.083,55.2336.683,57.481
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  108132241,5162216
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  618244818
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00244818
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  45,443,343,547,247,4
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96%95,7%94,4%94,4%96,6%
Taxa de rendiment (%)  91,6%92,1%85,7%87,6%91,7%
Taxa d'abandonament (%)  -12,5%19%14%29,5%
Taxa de graduació (%)  -50%64,3%72,1%52,5%
Taxa d'eficicència (%)  98,5%96%95,5%97,9%94,2%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  15355
Homes  621332830
Total  726363335
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 5267747875
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 22211
No Doctor  ---1-
Lectors  Doctor 2----
Associats  Doctor 12274
No Doctor  11122
Altres  Doctor 69744
No Doctor  11233
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 79,8%82,9%86,9%84,1%87,3%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,6%2,2%0,8%0,7%0,7%
No Doctor  ---0,1%-
Lectors  Doctor 3,6%----
Associats  Doctor 1,9%1,7%2,1%6,1%3,8%
No Doctor  1%0,8%0,8%1%4%
Altres  Doctor 10,9%11,9%8,6%6%2,5%
No Doctor  0,4%0,5%0,9%1,9%1,7%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  5,6%5,3%6%10,1%12%
Tram VIU  86,7%89,8%83,7%79,6%77,2%
Tram NO VIU  7,7%4,9%10,3%10,2%10,8%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  11,2%10,1%8,9%14,5%12,7%
Tram VIU  77,5%80,4%73,8%71,1%75,6%
Tram NO VIU  11,3%9,5%17,3%14,4%11,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,431,4%3,629,5%3,555,4%3,556,4%3,552,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,927,6%436,6%449,3%451%447,5%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----3,421,2%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  --5100%--

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----3,345,5%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----73,3%45,5%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----80%45,5%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament