UPC    Acreditació de les titulacions
Erasmus Mundus Master's degree in Innovation and Research in Informatics (MIRI)

Centre Docent: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Accés Oferta de places  8080808080
Preinscripció  9711415014783
Preinscripció vs oferta  121,2%142,5%187,5%183,8%103,8%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  131556-
Homes  50525871-
Total  63676377-
Estudiantat TOTAL Dones  20282819-
Homes  107119136147-
Total  127147164166-
EETC  92115,7131,1121,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  5.522,56.941,57.8657.267,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  5.2336.683,57.5836.925,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  241,5162246264-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  24481860-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  24481818-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  43,547,24843,8-
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  95,7%94,4%94,6%96,6%97%
Taxa de rendiment (%)  92,1%85,7%88,7%91,7%92,4%
Taxa d'abandonament (%)  12,5%19%11,6%29,5%17,5%
Taxa de graduació (%)  50%64,3%72,1%52,5%63,5%
Taxa d'eficicència (%)  96%95,5%96,6%94,2%96,7%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Titulats Dones  536513
Homes  2133313043
Total  2636373556
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 6778807577
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 22112
No Doctor  --1--
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 23745
No Doctor  11223
Altres  Doctor 92242
No Doctor  12332
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 82,9%93,7%89%87,3%90,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,2%0,8%0,7%0,7%1,2%
No Doctor  --0,1%--
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 1,7%3,6%6,1%3,8%3,7%
No Doctor  0,8%0,8%1%4%3,6%
Altres  Doctor 11,9%0,3%1,1%2,5%0,3%
No Doctor  0,5%0,9%1,9%1,7%0,5%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  5,3%6%10,1%12%8%
Tram VIU  89,8%83,7%79,6%77,2%81,6%
Tram NO VIU  4,9%10,3%10,2%10,8%10,4%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  10,1%8,9%14,5%12,7%9,2%
Tram VIU  80,4%73,8%71,1%75,6%79,9%
Tram NO VIU  9,5%17,3%14,4%11,7%10,9%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,555,4%3,556,4%3,552,7%3,554,7%3,555,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  449,3%451%447,5%448,5%3,946%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,421,2%2,822,9%3,520%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  5100%--4,7100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,345,5%325,7%3,423,6%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  73,3%45,5%44,4%25,7%61,5%23,6%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  80%45,5%77,8%25,7%61,5%23,6%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).