UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Informàtica

Centre Docent: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  4040404040
Preinscripció  8273585238
Preinscripció vs oferta  205%182,5%145%130%95%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  31531
Homes  2119131622
Total  2420181923
Estudiantat TOTAL Dones  75677
Homes  4347373929
Total  5052434636
EETC  30,13726,828-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.807,52.218,51.609,51.681,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.705,51.930,51.465,51.543,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  84228108108-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  6603018-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  120612-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  35,442,737,436,6-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  92,8%92,9%93,1%94,2%95,4%
Taxa de rendiment (%)  79,9%79,9%84,4%87,1%85,4%
Taxa d'abandonament (%)  40,9%0%20,8%33,3%15%
Taxa de graduació (%)  40,9%62,5%62,5%54,2%60%
Taxa d'eficicència (%)  97,6%87%87,6%88,9%87,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  21411
Homes  10619916
Total  127231017
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2118202319
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 1-1--
No Doctor  23354
Altres  Doctor --11-
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 85%79,8%78,9%74,7%70,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -----
Associats  Doctor 8,1%-0,4%--
No Doctor  6,9%20,2%17%23,5%27,2%
Altres  Doctor --3,7%1,8%-
No Doctor  -----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  15%20,2%21,1%28,8%29,1%
Tram VIU  74%77,5%77,4%71,2%66,9%
Tram NO VIU  11%2,2%1,5%-4,1%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  30,6%29,8%31,6%32,7%33,8%
Tram VIU  56,5%69,8%51,7%58,5%53,4%
Tram NO VIU  12,9%0,4%16,7%8,8%12,8%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,558,7%3,455,1%3,457,1%3,455,3%3,543%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  451,1%3,949%3,948,5%3,842%3,936,8%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  --417,4%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ----4100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  --2,826,1%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  --16,7%26,1%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  --66,7%26,1%--
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----85,7%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----14,3%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----4,4100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----4100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).