UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Informàtica

Centre Docent: Facultat d'Informàtica de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  10050504040
Preinscripció  7273538273
Preinscripció vs oferta  72%146%106%205%182,5%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  23631
Homes  2013192114
Total  2216252415
Estudiantat TOTAL Dones  861074
Homes  3932364440
Total  4738465144
EETC  30,323,525,929,7-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.798,51.4071.552,51.782-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.624,51.2751.459,51.680-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  156907584-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  1836126-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  06612-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  38,33733,834,9-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  89,5%90,4%91,4%92,8%92,9%
Taxa de rendiment (%)  81,6%69,5%86%79,9%79,9%
Taxa d'abandonament (%)  --5,9%40,9%0%
Taxa de graduació (%)  --52,9%40,9%62,5%
Taxa d'eficicència (%)  88,9%98,6%87,8%97,6%86,3%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  02121
Homes  471097
Total  4911118
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1722222118
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 1----
Associats  Doctor ---1-
No Doctor  11123
Altres  Doctor 352--
No Doctor  -1---
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 74%76,7%83,2%85%79,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,7%----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 5,5%----
Associats  Doctor ---8,1%-
No Doctor  4,1%3,7%5,6%6,9%20,2%
Altres  Doctor 13,7%18,6%11,2%--
No Doctor  -1,1%---
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  20,5%17%13,1%15%20,2%
Tram VIU  79,4%83%83,2%74%77,5%
Tram NO VIU  --3,7%11%2,2%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  32,9%44,5%27,1%30,6%29,8%
Tram VIU  48,4%50,6%64,5%56,5%69,8%
Tram NO VIU  18,7%4,9%8,4%12,9%0,4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,233,5%3,536,2%3,453,9%3,558,7%3,455,1%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,929,5%4,137,2%447,8%451,1%3,949%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ------

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----418,2%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----0%18,2%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%18,2%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament