UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria d'Obres Públiques

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023
Accés Oferta de places  7070---
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  14,3%35,7%---
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  148,6%177,1%---
Nota de tall (assignació juliol)  55---
Via Accés  PAU o assimilats  86,5%75%---
Llicenciats, diplomats o assimilats  -----
CFGS o assimilats  5,4%2,3%---
PAU amb carrera començada  8,1%22,7%---
CFGS o assimilats amb carrera començada  -----
Altres vies  -----
Nota Accés 5-6  35,1%36,4%---
6-7  18,9%20,4%---
7-8  29,7%25%---
8-9  5,4%11,4%---
>9  10,8%6,8%---
Preferència 1a  75%81,8%---
2a  13,9%15,9%---
3a  5,6%----
4a  2,8%----
5a  -2,3%---
6a  2,8%----
7a  -----
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  611---
Homes  3035---
Total  3646---
Estudiantat TOTAL Dones  4544177-
Homes  1751749746-
Total  22021811453-
EETC  159,9151,865,427,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  9.5969.1083.9241.641-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  7.545,56.844,52.9161.050-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.4221.641676,5435-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  391,5360229,5130,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  237262,510225,5-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  43,641,834,431-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  32373541-
% Aptes FI tp  37,5%51,4%11,4%39%-
% Aptes FI tp+1  34,4%16,2%48,6%12,2%-
% No Aptes 1r  9,4%13,5%14,3%12,2%-
% No Aptes FI  9,4%5,4%---
Altres (2)  9,4%13,5%25,7%36,6%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  77,5%80%78,8%80,4%79,4%
Taxa de rendiment (%)  70,1%70,9%70,1%71,6%68,4%
Taxa d'abandonament (%)  48,4%44,9%52,1%37,1%20%
Taxa de graduació (%)  16,5%21,3%9,9%22,9%30%
Taxa d'eficicència (%)  83,6%81,5%81,2%79,9%77,6%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  1378103
Homes  3628211831
Total  4935292834
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 51555113-
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5541-
No Doctor  533--
Lectors  Doctor 3221-
Associats  Doctor 1820179-
No Doctor  2633313-
Altres  Doctor 752--
No Doctor  132--
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 52,5%54,6%52,6%50,7%46,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,5%6,2%5,5%6,2%5,8%
No Doctor  5,2%7%3%2,7%-
Lectors  Doctor 0,1%0,8%0,5%0,8%1,5%
Associats  Doctor 13,1%10,3%13,1%10,8%33,3%
No Doctor  19,3%18,5%23,7%25,1%10,1%
Altres  Doctor 3,6%2,2%0,6%0,3%-
No Doctor  0,7%0,4%0,9%1,2%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  38,7%34,4%40,6%42,7%52,2%
Tram VIU  58,8%64,7%58,4%57,3%43,5%
Tram NO VIU  2,4%1%1%0,1%4,4%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  49,7%47,7%47,6%49,9%58%
Tram VIU  39%42%45,8%42,9%42%
Tram NO VIU  11,2%10,4%6,5%7,2%-
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,839,4%3,646,4%3,839,1%3,735,5%3,739,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,137,3%441,6%4,135,6%3,934,4%4,140,2%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,241,4%3,522,2%3,732,4%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,4100%2100%5100%

2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,141,4%3,822,2%4,235,3%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%41,4%50%22,2%83,3%35,3%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  91,7%41,4%66,7%22,2%75%35,3%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  --83,3%100%81,2%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  --60%100%53,3%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  --5,3100%4,9100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  --3,5100%3,8100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).