UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria estructural i de la construcció (Pla 2015)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2015-2016
Nombre de crèdits: 90

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  4545454545
Preinscripció  15711112811285
Preinscripció vs oferta  348,9%246,7%284,4%248,9%188,9%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  9815811
Homes  5244333147
Total  6152483958
Estudiantat TOTAL Dones  2421252313
Homes  9392806366
Total  1171131058679
EETC  85,586,672,760-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  5.130,55.1954.3643.602,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  5.0675.0844.125,53.506,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  63,5111222,541-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  001140-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00515-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  43,94641,641,9-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  97,2%97,6%97,8%97,9%96,6%
Taxa de rendiment (%)  91,6%91,1%95%90%91,8%
Taxa d'abandonament (%)  -14,3%8,5%8,2%7,7%
Taxa de graduació (%)  -67,9%79,7%77%90,4%
Taxa d'eficicència (%)  98,8%96,4%95,1%95,2%95,7%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  101111714
Homes  933404126
Total  1944514840
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2930302727
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 11134
Associats  Doctor 810747
No Doctor  5781011
Altres  Doctor 62211
No Doctor  1115-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 72,6%74,9%77,5%74,3%73,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 1,9%2,1%1,5%2,8%4,5%
Associats  Doctor 10,8%10%8,3%4%7,1%
No Doctor  4,3%10,4%9,9%13,8%11,5%
Altres  Doctor 6,9%2,6%2,6%0,2%1,6%
No Doctor  3,5%0%0,2%1,1%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  23,9%25,1%22,5%24%30%
Tram VIU  76,1%74,9%74,3%72%70%
Tram NO VIU  --3,2%4%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  33,5%28,2%22,5%23%28,2%
Tram VIU  66,5%71,8%77,5%77%71,8%
Tram NO VIU  -----
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,948,7%3,952,7%4,245,9%4,163,9%4,238,9%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,242,2%4,344,4%4,537,4%4,353,6%4,329,9%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  2,411,4%3,935,3%3,314,9%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  4,315,9%4,235,3%4,219,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  85,7%15,9%66,7%35,3%88,9%19,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%15,9%88,9%35,3%100%19,1%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).