UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster en Enginyeria Ambiental (Pla 2014)

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d���Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  30303030-
Preinscripció  74725958-
Preinscripció vs oferta  246,7%240%196,7%193,3%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  1313167-
Homes  15121812-
Total  28253419-
Estudiantat TOTAL Dones  28323026-
Homes  23293633-
Total  51616659-
EETC  42,552,454,752,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  2.5493.1413.2833.140-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  2.5293.0563.2333.075-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  20855060-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0005-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5051,549,753,2-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98,8%99,6%97,4%99,2%98,7%
Taxa de rendiment (%)  97,5%97,9%95,1%97%95,7%
Taxa d'abandonament (%)  -14,7%3,8%9,1%7,1%
Taxa de graduació (%)  -82,4%92,3%72,7%75%
Taxa d'eficicència (%)  100%98,8%99%97,8%97,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  121461810
Homes  12124611
Total  2426102421
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 2731283527
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 1-112
Associats  Doctor 32398
No Doctor  23324
Altres  Doctor 3124-
No Doctor  ---21
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 88,4%92,8%81,5%71%64,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  -----
Lectors  Doctor 0,4%-2,7%2,2%2%
Associats  Doctor 2,6%1,1%4,5%16,4%15,6%
No Doctor  3,8%5,3%6,2%3,5%7,3%
Altres  Doctor 4,7%0,8%5,1%4,3%-
No Doctor  ---2,7%0,7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  11,6%7,2%18,5%29%27,4%
Tram VIU  88,4%92,8%80%59,7%65,9%
Tram NO VIU  --1,5%11,3%6,7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  19,3%13,3%23%32,6%29,7%
Tram VIU  72,9%82,7%76,3%66,7%70,3%
Tram NO VIU  7,7%4%0,7%0,7%-
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,938,4%3,847,1%3,852,5%458,1%3,840,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,131,3%443,8%4,150,5%4,154,5%432,1%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  4,220,8%--3,629,2%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,825%--3,741,7%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%25%--60%41,7%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%25%--90%41,7%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).