UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Ambiental (Pla 2014)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  -30303030
Preinscripció  7167587472
Preinscripció vs oferta  -223,3%193,3%246,7%240%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  1415151311
Homes  20117157
Total  3426222818
Estudiantat TOTAL Dones  1428302830
Homes  2027202324
Total  3455505154
EETC  29,751,44441,4-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.8103.0822.6422.482-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.8103.0622.6272.462-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  0201020-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0050-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  53,25651,848,7-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  -97,7%98,8%99,6%97,4%
Taxa de rendiment (%)  -94,5%97,5%97,9%94,8%
Taxa d'abandonament (%)  ---14,7%3,8%
Taxa de graduació (%)  ---82,4%92,3%
Taxa d'eficicència (%)  --100%98,8%98,9%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  --12146
Homes  --12114
Total  --242510
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -16232928
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --11-
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -1--1
Associats  Doctor --333
No Doctor  -2323
Altres  Doctor -2422
No Doctor  -22--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor -82,6%80,7%89,2%81,5%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor --1,9%1,8%-
No Doctor  -----
Lectors  Doctor -4,7%--2,7%
Associats  Doctor --5%2,9%4,5%
No Doctor  -2,8%2%3,5%6,2%
Altres  Doctor -3%5,7%2,6%5,1%
No Doctor  -6,9%4,8%--
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  -16,2%11,6%7,2%18,5%
Tram VIU  -73,8%88,4%92,8%80%
Tram NO VIU  -10%--1,5%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  -12,7%19,3%13,3%23%
Tram VIU  -80,5%72,9%82,7%76,3%
Tram NO VIU  -6,8%7,7%4%0,7%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  --3,516,2%3,938,4%3,847,1%3,852,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  --440%4,131,3%443,8%4,150,5%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----4,220,8%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----3,825%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----66,7%25%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%25%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament