UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster en M��todes Num��rics en Enginyeria (Pla 2012)

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d���Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  25252525-
Preinscripció  34304329-
Preinscripció vs oferta  136%120%172%116%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  -411-
Homes  8172719-
Total  8212820-
Estudiantat TOTAL Dones  2422-
Homes  26293846-
Total  28334048-
EETC  19,825,329,335,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.1851.5151.7552.105-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.0451.4151.6851.985-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1057565115-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  101555-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  251000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  42,345,943,943,9-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  92,9%90,4%95,8%97,4%96,2%
Taxa de rendiment (%)  86,7%79,2%76,8%75,2%81,9%
Taxa d'abandonament (%)  0%5,9%6,2%47,6%25%
Taxa de graduació (%)  66,7%64,7%68,8%28,6%50%
Taxa d'eficicència (%)  98,2%98,8%99,2%93,2%94,1%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  222-1
Homes  79844
Total  9111045
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1618161719
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  1111-
Lectors  Doctor -2221
Associats  Doctor 55567
No Doctor  22433
Altres  Doctor 54221
No Doctor  11--1
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 59,1%50,1%52,2%51,9%51,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  0,8%6%5,9%6,2%-
Lectors  Doctor -9,4%10,5%6,9%8%
Associats  Doctor 8,1%7,7%9%11,6%16,3%
No Doctor  5,4%7,8%10,4%10,2%14,5%
Altres  Doctor 23,6%18,7%11,9%13,3%3,2%
No Doctor  3%0,3%--0,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  40,1%43,6%41,9%41,9%55,9%
Tram VIU  59,9%56,4%52,2%51,9%44,1%
Tram NO VIU  --5,9%6,2%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  40,9%49,9%47,8%38,9%48,1%
Tram VIU  59,1%50,1%52,2%61,1%51,9%
Tram NO VIU  -----
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  419,8%3,818,2%3,639,4%3,936,5%3,852,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,525,7%4,327,5%4,138,4%4,332,6%4,247,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,250%440%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,650%450%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%50%80%50%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  80%50%100%50%--
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).