UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria (Pla 2012)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  2525252525
Preinscripció  3243373430
Preinscripció vs oferta  128%172%148%136%120%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  233-4
Homes  151418817
Total  171721821
Estudiantat TOTAL Dones  35614
Homes  2230372729
Total  2535432833
EETC  21,429,531,619,3-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.2951.7701.8951.155-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.2451.6151.7601.015-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  5013075105-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  0254510-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  001525-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  51,850,644,141,3-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  94,2%95,4%92,9%90,4%95,8%
Taxa de rendiment (%)  91,2%88%86,7%79,2%76,8%
Taxa d'abandonament (%)  -0%0%5,9%6,2%
Taxa de graduació (%)  -50%66,7%64,7%68,8%
Taxa d'eficicència (%)  100%97,6%98,2%98,8%99,2%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  01222
Homes  25788
Total  2691010
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1515141614
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  11111
Lectors  Doctor 33243
Associats  Doctor 55565
No Doctor  2-214
Altres  Doctor 21543
No Doctor  -111-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 45,1%51,4%48,2%44,4%41,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  5,6%5%0,8%6%5,9%
Lectors  Doctor 17,2%14,4%8,4%23,9%18,6%
Associats  Doctor 26,4%21,9%9,7%10,6%10,5%
No Doctor  1,1%-2%5%9%
Altres  Doctor 4,6%2,5%26,1%9,8%14,1%
No Doctor  -4,9%4,8%0,3%-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  49,3%43,6%40,1%43,6%41,9%
Tram VIU  45,1%51,4%59,9%56,4%52,2%
Tram NO VIU  5,6%5%--5,9%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  54,9%38,1%40,9%49,9%47,8%
Tram VIU  45,1%60,7%59,1%50,1%52,2%
Tram NO VIU  -1,2%---
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,65,9%3,927,1%419,8%3,818,2%3,639,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,95%4,427,6%4,525,7%4,327,5%4,138,4%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----3,250%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----3,650%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----100%50%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----80%50%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament