UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Mètodes Numèrics en Enginyeria (Pla 2012)

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Accés Oferta de places  2525252525
Preinscripció  3734304329
Preinscripció vs oferta  148%136%120%172%116%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  3-411
Homes  188172718
Total  218212819
Estudiantat TOTAL Dones  62422
Homes  3726293845
Total  4328334047
EETC  31,619,825,329,319,1
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.8951.1851.5151.7551.145
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.7601.0451.4151.6851.070
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  75105756570
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  45101555
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  15251000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  44,142,345,943,924,4
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  92,9%90,4%95,8%97,4%95,9%
Taxa de rendiment (%)  86,7%79,2%76,8%75,2%79,8%
Taxa d'abandonament (%)  0%5,9%6,2%47,6%25%
Taxa de graduació (%)  66,7%64,7%68,8%28,6%50%
Taxa d'eficicència (%)  98,2%98,8%99,2%93,2%92,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  222-1
Homes  79842
Total  9111043
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1618161719
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  1111-
Lectors  Doctor -2221
Associats  Doctor 55567
No Doctor  22433
Altres  Doctor 54221
No Doctor  11--1
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 59,1%50,1%52,2%51,9%51,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -----
No Doctor  0,8%6%5,9%6,2%-
Lectors  Doctor -9,4%10,5%6,9%8%
Associats  Doctor 8,1%7,7%9%11,6%16,3%
No Doctor  5,4%7,8%10,4%10,2%14,5%
Altres  Doctor 23,6%18,7%11,9%13,3%3,2%
No Doctor  3%0,3%--0,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  40,1%43,6%41,9%41,9%55,9%
Tram VIU  59,9%56,4%52,2%51,9%44,1%
Tram NO VIU  --5,9%6,2%-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  40,9%49,9%47,8%38,9%48,1%
Tram VIU  59,1%50,1%52,2%61,1%51,9%
Tram NO VIU  -----
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  419,8%3,818,2%3,639,4%3,936,5%3,852,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  4,525,7%4,327,5%4,138,4%4,332,6%4,247,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,250%440%--

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,650%450%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  100%50%80%50%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  80%50%100%50%--
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).