UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  120120120120120
Preinscripció  145116889195
Preinscripció vs oferta  120,8%96,7%73,3%75,8%79,2%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  3831151821
Homes  6446535568
Total  10277687389
Estudiantat TOTAL Dones  7481544542
Homes  176157129135136
Total  250238183180178
EETC  209,1193,7141,3142,7-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  12.54711.621,58.4788.564-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  12.16411.301,58.108,58.222-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  343295351,5261-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  40251856-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00025-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  48,151,448,247,6-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  99,5%99,1%97,3%97%97,8%
Taxa de rendiment (%)  93%97%91,8%92,4%89,6%
Taxa d'abandonament (%)  0%0,7%0%2%0%
Taxa de graduació (%)  83,5%84,1%79,8%90%85,9%
Taxa d'eficicència (%)  97%96,7%98,1%96,3%93,6%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  3125362716
Homes  8273695343
Total  113981058059
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 7061635761
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 33323
No Doctor  42322
Lectors  Doctor 55546
Associats  Doctor 1211161322
No Doctor  1314171818
Altres  Doctor 85613
No Doctor  1116-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 69,3%66,1%60,4%64,9%58,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1,4%2,4%2,6%1,9%1,4%
No Doctor  1,9%2,2%3,5%3,2%3,4%
Lectors  Doctor 4,5%3,6%6,8%3,5%4,7%
Associats  Doctor 6,9%8,8%8,7%8,6%13,9%
No Doctor  12,7%12,4%14,7%13%12,4%
Altres  Doctor 3,1%4,3%3,1%0,1%0,9%
No Doctor  0,2%0,2%0,1%0,9%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  29,6%30,6%36,6%35,6%41,1%
Tram VIU  70,4%63,8%60,1%61,1%55,4%
Tram NO VIU  -5,5%3,4%3,3%3,4%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  32,8%33,9%38,2%34,8%39,6%
Tram VIU  65,4%61,1%60,7%65,2%60,4%
Tram NO VIU  1,7%5%1%--
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,633,2%3,736,5%3,743%3,944,3%3,836,2%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,830%4,137,2%437,9%4,131,8%4,127,5%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,419,5%3,927,6%410,3%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,7100%4,1100%4,4100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,119,5%3,328,6%3,611,8%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  80%19,5%75%28,6%87,5%11,8%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  93,3%19,5%64,3%28,6%62,5%11,8%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----34,2%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----5,6100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----3,7100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).