UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  120120120120-
Preinscripció  1451168891-
Preinscripció vs oferta  120,8%96,7%73,3%75,8%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  38311518-
Homes  64465353-
Total  102776871-
Estudiantat TOTAL Dones  76805443-
Homes  185146129132-
Total  261226183175-
EETC  209,1193,7141,3130,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  12.54711.621,58.4787.803,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  12.16411.301,58.108,57.511,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  343295351,5211-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  40251856-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00025-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  48,151,448,244,6-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  99,2%99,5%99,1%97,3%97%
Taxa de rendiment (%)  97,2%93%97%91,8%92,4%
Taxa d'abandonament (%)  0%0%0,7%0%2%
Taxa de graduació (%)  74,4%83,5%84,1%79,8%90%
Taxa d'eficicència (%)  97,7%97%96,7%98,1%96,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  2331253627
Homes  5782736953
Total  801139810580
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 5870616357
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -3332
No Doctor  24232
Lectors  Doctor 25554
Associats  Doctor 1212111613
No Doctor  1113141718
Altres  Doctor 48561
No Doctor  11116
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 73,5%69,3%66,1%60,4%64,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -1,4%2,4%2,6%1,9%
No Doctor  2,2%1,9%2,2%3,5%3,2%
Lectors  Doctor 1,4%4,5%3,6%6,8%3,5%
Associats  Doctor 8,9%6,9%8,8%8,7%8,6%
No Doctor  11,1%12,7%12,4%14,7%13%
Altres  Doctor 2,7%3,1%4,3%3,1%0,1%
No Doctor  0,2%0,2%0,2%0,1%0,9%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  25,1%29,6%30,6%36,6%35,6%
Tram VIU  73,9%70,4%63,8%60,1%61,1%
Tram NO VIU  1%-5,5%3,4%3,3%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  29,7%32,8%33,9%38,2%34,8%
Tram VIU  68,3%65,4%61,1%60,7%65,2%
Tram NO VIU  2,1%1,7%5%1%-
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,330,9%3,633,2%3,736,5%3,743%3,944,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,729,3%3,830%4,137,2%437,9%4,131,8%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,440%3,419,5%3,927,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,497,1%4,7100%4,1100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  2,841,1%3,119,5%3,328,6%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  47,5%42,1%80%19,5%75%28,6%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  60%42,1%93,3%19,5%64,3%28,6%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).