UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Accés Oferta de places  120120120120120
Preinscripció  147235170145116
Preinscripció vs oferta  122,5%195%141,7%120,8%96,7%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  2537273828
Homes  80101786446
Total  10513810510274
Estudiantat TOTAL Dones  3865707678
Homes  114196213180149
Total  152261283256227
EETC  137,1233,1235,7197,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  8.48813.983,514.14011.824,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  8.39513.847,513.771,511.491,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  93130337,5293-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  063140-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  0000-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  55,853,65046,2-
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  97,7%98,7%99,2%99,5%98,6%
Taxa de rendiment (%)  93,8%94,9%97,2%93%85,3%
Taxa d'abandonament (%)  -0%0%0%1,5%
Taxa de graduació (%)  -100%74,4%83,5%81,2%
Taxa d'eficicència (%)  100%95,5%97,7%97%96,7%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Titulats Dones  18232623
Homes  1118576956
Total  1226809579
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 4647516558
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -1-22
No Doctor  22253
Lectors  Doctor 54456
Associats  Doctor 999129
No Doctor  66111416
Altres  Doctor 479117
No Doctor  36421
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 68,8%65,2%68%64,8%63,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor -0,2%-1,1%0,9%
No Doctor  3,8%3,5%2,2%2,3%3,7%
Lectors  Doctor 4,8%7,7%1,9%3,7%4,9%
Associats  Doctor 9,2%7,8%8,2%6,8%6,3%
No Doctor  4,4%5,4%7,2%12%14,8%
Altres  Doctor 4,7%4,6%6,7%6,9%5,9%
No Doctor  4,4%5,6%5,8%2,5%0,2%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  25,7%26%25,1%29,6%30,6%
Tram VIU  72,1%71,8%73,9%70,4%63,8%
Tram NO VIU  2,2%2,2%1%-5,5%
2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  29,9%33,1%29,7%32,8%33,9%
Tram VIU  70,1%64,7%68,3%65,4%61,1%
Tram NO VIU  -2,3%2,1%1,7%5%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,515%3,523,8%3,330,9%3,633,2%3,736,5%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,69,8%3,923,7%3,729,3%3,830%4,137,2%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  ----3,440%

2015-2016 2016-2017 2017-2018
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (2) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,4100%4,497,1%4,7100%

2014-2015 2015-2016 2016-2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES(2) Satisfacció general amb la titulació  ----2,841,1%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----47,5%42,1%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  ----60%42,1%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (3) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta).
  • El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis
  • (1) Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació de la satisfacció de l'estudiantat amb les assignatures i professorat a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) Escala de valoració 1 (Molt insatisfet) - 5 (Molt satisfet).
  • (3) Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important). En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau.
  • (*) Dades disponibles properament