UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria de Camins, Canals i Ports

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2012-2013
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Accés Oferta de places  120120120120120
Preinscripció  23517014511688
Preinscripció vs oferta  195%141,7%120,8%96,7%73,3%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  3727383115
Homes  10178644654
Total  1381051027769
Estudiantat TOTAL Dones  6570768053
Homes  196213185146132
Total  261283261226185
EETC  233,1236,8209,1193,7144,8
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  13.983,514.20512.54711.621,58.689
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  13.847,513.836,512.16411.301,58.319,5
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  130337,5343295351,5
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  631402518
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  00000
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  53,65048,151,447
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  98,7%99,2%99,5%98,6%97,3%
Taxa de rendiment (%)  94,9%97,2%93%90,5%91,8%
Taxa d'abandonament (%)  0%0%0%0,7%0%
Taxa de graduació (%)  100%74,4%83,5%81,9%79,8%
Taxa d'eficicència (%)  95,5%97,7%97%96,8%98,1%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Titulats Dones  823292536
Homes  1857766469
Total  268010589105
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 4751655863
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1-223
No Doctor  22533
Lectors  Doctor 44565
Associats  Doctor 9912916
No Doctor  611141617
Altres  Doctor 791176
No Doctor  64211
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 65,2%68%64,8%63,2%60,4%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 0,2%-1,1%0,9%2,6%
No Doctor  3,5%2,2%2,3%3,7%3,5%
Lectors  Doctor 7,7%1,9%3,7%4,9%6,8%
Associats  Doctor 7,8%8,2%6,8%6,3%8,7%
No Doctor  5,4%7,2%12%14,8%14,7%
Altres  Doctor 4,6%6,7%6,9%5,9%3,1%
No Doctor  5,6%5,8%2,5%0,2%0,1%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  26%25,1%29,6%30,6%36,6%
Tram VIU  71,8%73,9%70,4%63,8%60,1%
Tram NO VIU  2,2%1%-5,5%3,4%
2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  33,1%29,7%32,8%33,9%38,2%
Tram VIU  64,7%68,3%65,4%61,1%60,7%
Tram NO VIU  2,3%2,1%1,7%5%1%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,330,9%3,633,2%3,736,5%3,743%3,944,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,729,3%3,830%4,137,2%437,9%4,131,8%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,440%3,419,5%3,927,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,497,1%4,7100%4,1100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  2,841,1%3,119,5%3,328,6%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  47,5%42,1%80%19,5%75%28,6%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  60%42,1%93,3%19,5%64,3%28,6%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).