UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  450400400400400
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  109,3%124,8%118,3%121,8%136,5%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  274,2%341,8%342,8%355%440,5%
Nota de tall (assignació juliol)  5,39,89,71010,7
Via Accés  PAU o assimilats  97,5%97,5%97,5%98,5%-
Llicenciats, diplomats o assimilats  0,2%0,5%-0,2%-
CFGS o assimilats  0,5%0,5%-0,5%-
PAU amb carrera començada  1,6%1,5%2,3%0,7%-
CFGS o assimilats amb carrera començada  --0,2%--
Altres vies  0,2%----
Nota Accés 5-6  0,2%----
6-7  0,5%0,2%0,2%0,2%-
7-8  0,5%0,2%0,2%0,2%-
8-9  1,8%0,8%-0,2%-
>9  97%98,7%99,5%99,3%-
Preferència 1a  96,1%93,9%94,7%93,6%-
2a  2,5%3,3%3%3,2%-
3a  0,9%1,5%1%1,7%-
4a  0,5%0,8%0,5%1,2%-
5a  -0,5%0,5%0,2%-
6a  -----
7a  --0,2%--
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  11090103101-
Homes  342308302305-
Total  452398405406-
Estudiantat TOTAL Dones  480458464460-
Homes  1.6501.5971.5561.543-
Total  2.1302.0552.0202.003-
EETC  1.915,91.829,61.790,31.772-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  114.956109.773107.420,5106.322,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  90.48584.73285.433,590.607-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  18.532,518.331,516.108,511.533,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  4.009,54.6173.8372.517-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  1.9292.092,52.041,51.665-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5453,453,253,1-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  472451443397398
% Aptes FI tp  29%35,5%29,6%26,7%37,7%
% Aptes FI tp+1  54%47,7%47,2%53,6%30,9%
% No Aptes 1r  5,1%4,2%8,8%9,8%1,8%
% No Aptes FI  5,3%6,4%8,1%2,3%-
Altres (2)  6,6%6,2%6,3%7,6%29,6%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  76,4%78,2%75,9%76,8%83,5%
Taxa de rendiment (%)  75%76,5%74,3%75%81,7%
Taxa d'abandonament (%)  14,6%15,2%14,9%15,4%20,7%
Taxa de graduació (%)  60,2%62,3%59,7%51,7%49%
Taxa d'eficicència (%)  86,1%84,6%83,7%83%81,7%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  7879867194
Homes  270268279243270
Total  348347365314364
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 184170164165150
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1212111112
No Doctor  67665
Lectors  Doctor 576815
Associats  Doctor 2631282631
No Doctor  51668693101
Altres  Doctor 98848
No Doctor  33122
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 70,7%66%63,4%62%54%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,6%5,5%5%5,2%4%
No Doctor  2,2%3,2%2,4%2,3%2,8%
Lectors  Doctor 0,7%1,8%1,6%1,6%4%
Associats  Doctor 6,3%6,5%7,5%5,7%8%
No Doctor  12,8%16%19,5%22,6%25,1%
Altres  Doctor 1,6%1%0,6%0,4%1%
No Doctor  0,1%0,1%0,2%0,1%0%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  22%25,4%29,6%31,4%38,6%
Tram VIU  73,2%67%67,2%67,1%56,6%
Tram NO VIU  4,8%7,6%3,2%1,6%4,8%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  37,2%39,9%41%41%45,5%
Tram VIU  54,1%49,8%49,3%47%45,2%
Tram NO VIU  8,6%10,3%9,7%12%9,3%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,440%3,538,1%3,439,9%3,435,5%3,434,6%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,837,8%3,937%3,937,4%436,6%3,825%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,437,4%3,225%3,135,1%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,799,1%4,8100%4,799,2%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,546,9%3,531,2%3,440,6%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  59,2%50,1%74,8%31,2%66,1%40,6%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,9%50,1%66,7%31,2%54,3%40,6%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  5,289,7%5,392,9%--
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  83,3%100%91,7%100%94,7%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  62,8%100%45,2%100%58,1%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,3100%5,4100%5100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,2100%3,3100%3,6100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).