UPC    Acreditació de les titulacions
Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Grau
Curs inici Titulació: 2010-2011
Nombre de crèdits: 240

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  450400400400400
Demanda en primera preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  109,3%124,8%118,3%121,8%136,5%
Demanda en qualsevol preferència respecte l'oferta (assign.juliol)  274,2%341,8%342,8%355%440,5%
Nota de tall (assignació juliol)  5,39,89,71010,7
Via Accés  PAU o assimilats  97,5%97,5%97,5%98,5%99%
Llicenciats, diplomats o assimilats  0,2%0,5%-0,2%-
CFGS o assimilats  0,5%0,5%-0,5%0,2%
PAU amb carrera començada  1,6%1,5%2,3%0,7%0,5%
CFGS o assimilats amb carrera començada  --0,2%--
Altres vies  0,2%---0,2%
Nota Accés 5-6  0,2%----
6-7  0,5%0,2%0,2%0,2%-
7-8  0,5%0,2%0,2%0,2%-
8-9  1,8%0,8%-0,2%0,2%
>9  97%98,7%99,5%99,3%99,5%
Preferència 1a  96,1%93,9%94,7%93,6%92,9%
2a  2,5%3,3%3%3,2%3,9%
3a  0,9%1,5%1%1,7%2%
4a  0,5%0,8%0,5%1,2%-
5a  -0,5%0,5%0,2%0,7%
6a  ----0,5%
7a  --0,2%--
8a  -----
Estudiantat NOU Dones  11090103101112
Homes  342308302305296
Total  452398405406408
Estudiantat TOTAL Dones  480458463460458
Homes  1.6501.5981.5571.5451.413
Total  2.1302.0562.0202.0051.871
EETC  1.915,91.829,61.790,31.770,2-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  114.956109.773107.420,5106.212-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  90.48584.73285.433,590.507-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  18.532,518.331,516.108,511.529-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  4.009,54.6173.8372.517-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  1.9292.092,52.041,51.659-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  5453,453,253-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Fase Inicial Estudiantat nou (1)  451443397399403
% Aptes FI tp  35,5%29,6%26,7%37,1%28,5%
% Aptes FI tp+1  47,7%47,2%53,6%44,4%-
% No Aptes 1r  4,2%8,8%9,8%4,3%7,7%
% No Aptes FI  6,4%8,1%2,3%--
Altres (2)  6,2%6,3%7,6%14,3%-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  78,2%75,9%76,8%83,7%81%
Taxa de rendiment (%)  76,5%74,3%75%82%79%
Taxa d'abandonament (%)  15,2%14,9%15,4%21%17,8%
Taxa de graduació (%)  62,3%59,7%51,7%48,9%56,6%
Taxa d'eficicència (%)  84,6%83,7%83%81,7%81,8%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  7986719494
Homes  268279243270323
Total  347365314364417
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 170164165150153
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1211111212
No Doctor  76654
Lectors  Doctor 7681516
Associats  Doctor 3128263135
No Doctor  668693101105
Altres  Doctor 8848-
No Doctor  31222
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 66%63,4%62%54%53%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,5%5%5,2%4%4,7%
No Doctor  3,2%2,4%2,3%2,8%2,8%
Lectors  Doctor 1,8%1,6%1,6%4%4,8%
Associats  Doctor 6,5%7,5%5,7%8%8%
No Doctor  16%19,5%22,6%25,1%26,4%
Altres  Doctor 1%0,6%0,4%1%-
No Doctor  0,1%0,2%0,1%0%0,2%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  25,4%29,6%31,4%38,6%41,2%
Tram VIU  67%67,2%67,1%56,6%55,5%
Tram NO VIU  7,6%3,2%1,6%4,8%3,3%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  39,9%41%41%45,5%48,6%
Tram VIU  49,8%49,3%47%45,2%40,9%
Tram NO VIU  10,3%9,7%12%9,3%10,4%
  • (*) Dades disponibles properament
  • (1) Estudiantat nou: Aquesta distribució no inclou l'estudiantat que ha escollit cursar la fase selectiva en la modalitat a temps parcial, l'estudiantat que ha anul·lat tota la seva matrícula ni l'estudiantat que ha fet la seva entrada al febrer.
  • (2) L'Apartat Altres correspon a l'estudiantat que deixa d'estar subjecta a la normativa de la Fase Inicial per diversos motius, com per exemple trasllat d'expedient, canvi a dedicació parcial, etc
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,538,1%3,439,9%3,435,5%3,434,6%3,419,7%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,937%3,937,4%436,6%3,825%3,814,3%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,225%3,135,1%3,218,8%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,8100%4,799,2%4,596,8%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,531,2%3,440,6%3,223,2%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  74,8%31,2%66,1%40,6%63,1%23,2%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  66,7%31,2%54,3%40,6%50%23,2%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  91,7%100%94,7%100%91,2%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  45,2%100%58,1%100%55,9%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  5,4100%5100%5100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  3,3100%3,6100%3,6100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).