UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  4040403030
Preinscripció  4340271912
Preinscripció vs oferta  107,5%100%67,5%63,3%40%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  1431-
Homes  61056-
Total  71487-
Estudiantat TOTAL Dones  138773
Homes  272420206
Total  403227279
EETC  3123,821,617,5-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.8611.4291.2971.052-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.6861.3041.212997-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  150755050-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  2540205-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  010150-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  46,544,74839-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  93,4%95,2%95,9%99,2%100%
Taxa de rendiment (%)  89,3%88,8%92,6%91,9%96,8%
Taxa d'abandonament (%)  0%4,4%4,4%0%0%
Taxa de graduació (%)  50%56,5%65,2%57,1%71,4%
Taxa d'eficicència (%)  94,5%90,9%92%99,2%94,8%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  310412
Homes  867411
Total  111611513
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1213131311
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11114
No Doctor  11---
Lectors  Doctor 122-1
Associats  Doctor 108799
No Doctor  591289
Altres  Doctor -1---
No Doctor  1----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 44,9%46,5%48%55,8%45,1%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 1,4%1,2%1,5%1,6%5,9%
No Doctor  3,1%2,5%---
Lectors  Doctor 2,8%4,5%6%-2,9%
Associats  Doctor 29,8%24,8%18,6%23,6%21,4%
No Doctor  14,5%19,6%26%19%24,7%
Altres  Doctor -0,8%---
No Doctor  3,5%----
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  56,8%57,7%53,8%46,6%52,7%
Tram VIU  43,2%39,7%41,6%50%31,9%
Tram NO VIU  -2,5%4,6%3,4%15,4%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  58,4%49,9%50%44,8%53%
Tram VIU  35,6%29,4%43,8%52,4%47%
Tram NO VIU  6%20,6%6,2%2,8%-
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,424,5%3,738,6%3,544%3,747%3,935,3%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,727,3%3,939,7%3,740,3%3,938,9%4,222,9%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  440%3,963,6%--

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ----3,5100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,946,7%3,963,6%--
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  57,1%46,7%57,1%63,6%--
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  85,7%46,7%85,7%63,6%--
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----0%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----6100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----6100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).