UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster en Cadena de Subministrament, Transport i Mobilitat

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  40404030-
Preinscripció  43402719-
Preinscripció vs oferta  107,5%100%67,5%63,3%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  1431-
Homes  61056-
Total  71487-
Estudiantat TOTAL Dones  13876-
Homes  27242020-
Total  40322726-
EETC  3123,821,617-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  1.8611.4291.2971.022-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  1.6861.3041.212967-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  150755050-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  2540205-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  010150-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  46,544,74839,3-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  89,9%93,4%95,2%95,9%99,2%
Taxa de rendiment (%)  88,8%89,3%88,8%92,6%91,9%
Taxa d'abandonament (%)  -0%4,4%4,4%0%
Taxa de graduació (%)  -50%56,5%65,2%57,1%
Taxa d'eficicència (%)  99,2%94,5%90,9%92%99,2%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  531041
Homes  38674
Total  81116115
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 1312131313
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 11111
No Doctor  111--
Lectors  Doctor 2122-
Associats  Doctor 910879
No Doctor  759128
Altres  Doctor 1-1--
No Doctor  11---
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 45,9%44,9%46,5%48%55,8%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 2,1%1,4%1,2%1,5%1,6%
No Doctor  2,1%3,1%2,5%--
Lectors  Doctor 3,1%2,8%4,5%6%-
Associats  Doctor 24,3%29,8%24,8%18,6%23,6%
No Doctor  14,3%14,5%19,6%26%19%
Altres  Doctor 5,4%-0,8%--
No Doctor  2,9%3,5%---
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  48,9%56,8%57,7%53,8%46,6%
Tram VIU  47,5%43,2%39,7%41,6%50%
Tram NO VIU  3,6%-2,5%4,6%3,4%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  64,5%58,4%49,9%50%44,8%
Tram VIU  30,9%35,6%29,4%43,8%52,4%
Tram NO VIU  4,6%6%20,6%6,2%2,8%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,636%3,424,5%3,738,6%3,544%3,747%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,836,5%3,727,3%3,939,7%3,740,3%3,938,9%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  318,2%440%3,963,6%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  ------

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  2,836,4%3,946,7%3,963,6%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  25%36,4%57,1%46,7%57,1%63,6%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  0%36,4%85,7%46,7%85,7%63,6%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).