UPC    Acreditació de les titulacions
M��ster en Enginyeria Industrial

Centre Docent: Escola T��cnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: M��ster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  400400400400-
Preinscripció  514532356410-
Preinscripció vs oferta  128,5%133%89%102,5%-
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  61726460-
Homes  227251233247-
Total  288323297307-
Estudiantat TOTAL Dones  178191187163-
Homes  654651640649-
Total  832842827812-
EETC  606,2589,6574,3564,1-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  36.370,535.377,534.458,533.845-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  34.720,533.99933.060,532.910,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.3381.0891.108,5765-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  241,5171183118,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  70,5118,5106,551-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  43,74241,741,7-
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96,5%96,1%96,1%96,8%97,7%
Taxa de rendiment (%)  95,3%91,4%93,6%94,2%95,3%
Taxa d'abandonament (%)  -8%4,8%3,4%8,8%
Taxa de graduació (%)  -66,3%72,4%72,6%66,8%
Taxa d'eficicència (%)  99,9%99,6%96,3%95,2%94,9%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Titulats Dones  1571525568
Homes  57140192200191
Total  72211244255259
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 89979895101
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 99687
No Doctor  21111
Lectors  Doctor 3681115
Associats  Doctor 1731292326
No Doctor  3147596764
Altres  Doctor 55555
No Doctor  231--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 57,3%52,1%50,3%48,2%45,9%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 7,1%5,6%2,9%3,5%3,3%
No Doctor  1,2%0,3%0,3%0,4%0,5%
Lectors  Doctor 1,8%2,9%4%5,6%6,8%
Associats  Doctor 10,6%13,2%13,1%9,6%8,7%
No Doctor  19,8%23,7%28,1%31,2%33,2%
Altres  Doctor 1,6%1,1%1,2%1,5%1,6%
No Doctor  0,6%1%0,1%--
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  34,5%42%46,5%47,6%50,2%
Tram VIU  63,2%53,7%51,9%50,8%48,9%
Tram NO VIU  2,2%4,3%1,6%1,6%0,9%
2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  48,2%53,8%53,4%53,8%52,6%
Tram VIU  42,3%38,1%40,2%39%39,1%
Tram NO VIU  9,4%8,1%6,3%7,2%8,2%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,438,5%3,435,2%3,439%3,436,9%3,441,4%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,937,8%3,935,6%436,6%435,9%3,931,5%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  421,8%3,623,1%3,928,4%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,7100%4,7100%4,6100%

2016-2017 2017-2018 2018-2019
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,227,4%3,527,6%3,134,4%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  50,9%29,6%56,5%27,6%54,7%34,4%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  77,4%29,6%77,4%27,6%64%34,4%
2006-2007
Edició 2011
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5) Importància de la formació rebuda per la contractació  ------
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ------
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ------
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ------
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ------
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).