UPC    Acreditació de les titulacions
Màster en Enginyeria Industrial

Centre Docent: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Tipus titulació: Màster universitari
Curs inici Titulació: 2014-2015
Nombre de crèdits: 120

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022
Accés Oferta de places  400400400400400
Preinscripció  514532356410324
Preinscripció vs oferta  128,5%133%89%102,5%81%
Estudiantat matriculat segons titulació d’accés Dades disponibles a l'apartat de Docència:
Estudiantat NOU Dones  6172606155
Homes  227251215252164
Total  288323275313219
Estudiantat TOTAL Dones  177191191174164
Homes  653661655712608
Total  830852846886772
EETC  606,2589,6574,3614-
Matrícula CRÈDITS Total crèdits ordinaris matriculats  36.370,535.377,534.458,536.839,5-
Crèdits ordinaris matriculats 1a vegada  34.720,533.99933.060,535.837,5-
Crèdits ordinaris matriculats 2a vegada  1.3381.0891.108,5823,5-
Crèdits ordinaris matriculats 3a vegada  241,5171183127,5-
Crèdits ordinaris matriculats 4a vegada  70,5118,5106,551-
Mitjana de crèdits matriculats per estudiant/a  43,74241,741,6-
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Resultats Acadèmics Taxa d'èxit (%)  96,1%96,1%96,8%97,7%97%
Taxa de rendiment (%)  91,4%93,6%94,2%95,4%91,8%
Taxa d'abandonament (%)  8%4,8%3,4%8,8%7,1%
Taxa de graduació (%)  66,3%72,4%72,6%67,2%70,6%
Taxa d'eficicència (%)  99,6%96,3%95,2%94,8%95,7%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Titulats Dones  7152556853
Homes  140192200193210
Total  211244255261263
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Professorat per categoria i segons doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 979895101108
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 96877
No Doctor  11111
Lectors  Doctor 68111514
Associats  Doctor 3129232624
No Doctor  4759676481
Altres  Doctor 55553
No Doctor  31---
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons categoria i doctorat Permanent (CC, CU, CEU, TU, Agregat)  Doctor 52,1%50,3%48,2%45,9%47,2%
Permanent (TEU + Col·laboradors)  Doctor 5,6%2,9%3,5%3,3%3%
No Doctor  0,3%0,3%0,4%0,5%0,7%
Lectors  Doctor 2,9%4%5,6%6,8%5,8%
Associats  Doctor 13,2%13,1%9,6%8,7%10,1%
No Doctor  23,7%28,1%31,2%33,2%33,1%
Altres  Doctor 1,1%1,2%1,5%1,6%0,2%
No Doctor  1%0,1%---
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de DOCÈNCIA Sense Tram  42%46,5%47,6%50,2%49,6%
Tram VIU  53,7%51,9%50,8%48,9%47,7%
Tram NO VIU  4,3%1,6%1,6%0,9%2,8%
2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
% HIDA segons trams de RECERCA Sense Tram  53,8%53,4%53,8%52,6%52,2%
Tram VIU  38,1%40,2%39%39,1%43,5%
Tram NO VIU  8,1%6,3%7,2%8,2%4,3%
  • (*) Dades disponibles properament
  • Podeu consultar les definicions dels indicadors i la forma de càlcul al Glossari i al Catàleg d'indicadors de la UPC.

Fitxa titulació
Indicadors de titulació

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021
Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta Valor% resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Docència (1) Assignatures (En conjunt estic satisfet/a amb aquesta assignatura)  3,435,2%3,439%3,436,9%3,441,4%3,222,8%
Professorat (El/La professor/a que ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a docent)  3,935,6%436,6%435,9%3,931,5%3,717,2%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Pràctiques (2) Les pràctiques externes permeten aplicar els coneixements adquirits durant la titulació  3,623,1%3,928,4%411,7%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció ESTUDIANTAT Mobilitat (3) Mobilitat outgoing Programa Erasmus - Satisfacció general amb l'estada Erasmus  4,7100%4,6100%4,4100%

2017-2018 2018-2019 2019-2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES (4) Satisfacció general amb la titulació  3,527,6%3,134,4%3,313,9%
Triaria la mateixa titulació si tornés a començar (% d'estudiantat)  56,5%27,6%54,7%34,4%65,6%13,9%
Triaria la mateixa universitat si tornés a començar (% d'estudiantat)  77,4%27,6%64%34,4%81,2%13,9%
2009-2010
Edició 2014
2012-2013
Edició 2017
2015-2016
Edició 2020
Valor % resposta Valor % resposta Valor % resposta
Satisfacció INSERCIÓ LABORAL (5)
Taxa d'ocupació (% titulats que treballen)  ----100%100%
Taxa d'adequació: Titulació específica requerida i desenvolupament de funcions pròpies a la feina (% d'estudiantat)  ----15,8%100%
Valoració de la Formació teòrica rebuda  ----4,8100%
Valoració de la Formació pràctica rebuda  ----3,8100%
  • (1) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció ESTUDIANTAT Docència és el valor Estudiantat TOTAL informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). En l'indicador del curs 2019-2020, donades les circumstàncies especials per la COVID-19, només s'han tingut en compte les enquestes del 1r quadrimestre. Escala de valoració 1 (Gens satisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a). Més informació a https://www.e-enquestes.upc.edu
  • (2) L'indicador de Satisfacció ESTUDIANTAT PRÀCTIQUES està extret de l'enquesta de Satisafacció de GRADUATS i GRADUADES. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (3) En l'indicador de l'enquesta de Satisfacció de MOBILITAT l'escala de valoració és d'1 (Molt insatisfet/a) a 5 (Molt satisfet/a).
  • (4) La població d'estudi de l'enquesta de Satisfacció de GRADUATS i GRADUADES és el valor Titulats informat a la pestanya Principals Indicadors (poden haver-hi petites variacions en funció del moment d'extracció de les dades i del llançament de l'enquesta). No s'han incorporat els resultats de les titulacions que han obtingut menys de tres respostes. Escala de valoració 1 (Molt insatisfet/a) - 5 (Molt satisfet/a).
  • (5) El % de resposta en l'enquesta de Satisfacció INSERCIÓ LABORAL està calculat sobra la mostra de la població a qui es fa l'estudi. Per més informació podeu consultar a http://www.aqu.cat/estudis. En algunes titulacions les dades publicades en aquest apartat poden correspondre a la titulació de cicle de procedència o bé a la suma de cicle i grau. Escala de valoració 1 (Gens important) - 7 (Molt important).